پایان نامه

سنجش وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان-پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع دسته‏بندی ابزارهای مدیریت دانش کوشش­های زیادی برای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان

  عنوان کامل پایان نامه :  دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا قسمتی از متن پایان نامه : مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده در عصر حاضر که Read more…

By 92, ago