هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

–  اهداف فیزیولوژیکی:

آسایش فیزیکی در روز اکثرا به کاهش شدت تابش از خورشید و زمین و ساختمانهای اطراف بستگی دارد، که این امر اساسا یک مشکل حفاظتی می باشد. داشتن معلومات کافی در مورد جریان حرارت دوره ای ساختارهای مختلف، طراح را در انتخاب دیوارها و بام هایی که در طول روز قادر به حفظ دمای سطوح داخلی در حدی پایین تر از دمای پوست باشند، یاری خواهند نمود در این صورت بدن می تواند مقداری باز حرارت اضافی خود را به صورت تابش به سطوح اطراف دفع نماید، بعلاوه هوای داخلی  نیز از طریق همرفت خنک خواهد گردید.

در شب دمای هوابه اندازه ای پایین می باشد که امکان افزایش دمای موثر به وسیله دمای سطوح که دمای آنها از دمای هوا بالاتر می باشد هست چنینی افزایش حتی می تواند مفید هم باشد. به دلیل کم بودن دایمی رطوبت هوا، اندازه تبخیردر این اقلیم ازهراقلیم دیگری بیشتر می باشد وآن چنان بسادگی اتفاق می افتد که نیاز به هرگونه پیش بینی را غیر ضروری می سازد. (البته در صورتی که پوست بتواند به اندازه کافی عرق کند).

جریان هوای خارج نمی تواند در خنک کردن فضاهای داخلی سودند واقع گردد، مگر آنکه خنک شده و گردو غبار آن نیز گرفته گردد.

  فرم و پلان:

در این اقلیم شرایط خارجی آن چنان نامطلوب می باشد که محافظت ساختمان و همچنین فضاهای زندگی خارج ساختمان از تابش شدید آفتاب و بادهای داغ و غبارآلود را امری الزام آور می سازد.

فضاهای عمومی:

در مورد فضاهای عمومی مسئله نگهداری آنها بسیار حائزاهمیت می باشد این فضاها بایستی با در نظر داشتن مبلغ ذخیره آب و امکانات نگهداری آنها انتخاب شوند، فضاهای بیش از حد بزرگ، به فضاهای بدون صاحب و فراموش شده، گودالهای پر از خاک و محل توده های اشغال تبدیل می شوند. به اصطلاح هر چه کوچکتر و تمیز تر بهتر فضاهای عمومی بایستی محصور و به خوبی رنگ آمیزی شده باشند و به وسیله آب خنک شوند و در بیشتر ساعت روز در سایه قرار گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه