تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

ماخذ: سرشماری کشاورزی 1382

بر اساس آمار جهاد کشاورزی شهرستان در سال 92، از کل زمین­های زیر کشت محصولات آبی، 2800 هکتار به کشت گندم، 500 هکتار به جو، 450هکتار به ذرت، 125 هکتار به باقلا خشک و 110 هکتار به کشت پیاز اختصاص یافته می باشد. حدود 11/67 درصد از کل زمین­های زیر کشت به کشت گندم آبی اختصاص دارد و به ترتیب 12 و 7/10 درصد به کشت جو و ذرت اختصاص یافته می باشد. سایر محصولات آبی به ترتیب اهمیت شامل: باقلا خشک، پیاز، گوجه فرنگی ، فلفل، عدس، بادمجان، بامیه، توتن و تنباکو، نخود و سبزیجات می­باشد. با در نظر داشتن پایین بودن میانگین باران سالانه هیچ یک از اراضی به کشت دیم اختصاص نیافته می باشد(جدول شماره 23-3).

 

دامداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در منطقه مورد مطالعه معیشت روستاییان علاوه بر زراعت بر دامداری نیز استوار می باشد. از کل خانوارهای ساکن در منطقه 2528 خانوار دارای دام (کوچک و بزرگ) بوده‌اند. بر اساس آمار تعداد خانوار 1385، حدود 66/47% درصد کل خانوارهای ساکن در منطقه در زمینه دامداری فعالیت می­کرده­اند. طبق آمار مقایسه تعداد بهره بردار زراعی و دامداری نشان می‌دهد که تعداد زارعین تقریبا نصف دامدارن بوده می باشد. البته زارعین ضمن کشاورزی به دامداری نیز مشغول بوده­اند. بر این اساس در ناحیه مورد مطالعه دامدارنی نیز بوده­اند که فقط به دامداری مشغول بوده­اند. تعداد کل گوسفند و بره موجود در منطقه 2716 رأس بوده می باشد. به علاوه تعداد بز و بزغاله و گاو و گوساله در منطقه مورد مطالعه به ترتیب برابر با 21068 و 1091 رأس بوده می باشد. شیوه دامداری در این منطقه کاملاً به صورت سنتی می‌باشد و کشاورزان از این روش برای معیشت ترکیبی بهره گیری می­کنند.

باغداری

بخش مرکزی شهرستان مهرستان  به دلیل قرار گیری در منطقه دشتی و بهره برداری از آب‌های زیر زمینی موجب شده تا باغداری در آن رواج داشته باشد. در این بخش 439 بهره بردار در زمینه باغ داری و کشت قلمستان فعالیت می­کنند. 40% درصد از زارعین در کنار زراعت، باغداری نیز می­کنند. کل مساحت باغ و قلمستان 106 روستا در سال 1382 برابر با 88 هکتار می­باشد(جدول شماره 27-3). بر اساس آمار جهاد کشاورزی شهرستان در سال 92، از کل زمین­های زیر کشت آبی و دیم بارور و غیر بارو باغی،  4380 هکتار آن به خرما ، 460 هکتار به آنار و 95 هکتار به انگور  و  مابقی به سایر باغات اختصاص داشته باشد. اندازه تولید سالانه خرما دیم و آبی در بخش مرکزی برابر با 15019 تن و اندازه تولید انار نیز برابر با 2480 تن می­باشد(جدول شماره 28-3). بیشترین اندازه تولید در بین باغات به خرما اختصاص دارد و بیشتر این اندازه به خارج از استان صادر می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه