عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

–  دما و رطوبت هوا

ارقام مربوط به متوسط حداقل و متوسط حداکثر دمای هوای نشان دهنده وضعیت عمومی هوا هستند طبق آمارهای موجود در شهر قم حداکثر درجه حرارت بطور متوسط به حدود 7/39 درجه سانتیگراد می رسد. و حداقل آن به حدود 4/0 درجه سانتیگراد و متوسط اختلاف درجه حرارت شب و روز در سال به حدود 4/13درجه بالغ می گردد که این مقدار دهه 50- 1340 از حداقل 7/9 درجه در دی ماه تا حداکثر 6/16 درجحه در مردادماه نوسان داشته می باشد.

اطریشی کوپن در رده Bah قرار می گیرد که طبق شروط زیر، همه مشخصات این نوع آب و هوای (بیابانی گرم و خشک) را داراست.

شرط a 22 متوسط درجه حرارت گرمترین ماه (تیره)7/39 .

شرط h 81 متئسط درجه حرارت سالیانه4/20.

شرط b 6 معدل سردترین ماه سال (دی)2/5.

متوسط اختلاف درجه حرارت سالیانه47/ 13.

مقایسه ماههای مختلف درجه حرارت نشان می دهد که گرمترین ماههای سال تیر و مرداد هستند متوسط حداکثر این دو ماه حدود 39 درجه سانتیگراد می باشد بالاترین دمایی که در این مورد آماری گیری گزارش شده مربوط به تیر 7/39 درجه سانتی گراد در دهه 50- 1340 بوده می باشد. در مورد رطوبت شهر قم نیز به محدودیت منابع آماری و هواشناسی در این شهر وضعیت رطوبت شهر قم در جدول نشان داده شده می باشد.

4-11-  بارندگی

شهر قم به علت واقع شدن در سلسله جبال البرز و کوههای مرکزی ایران و همجواری با کویر های بزرگ بارنگی بسیار کم دارد حداکثر اندازه بارندگی روزانه در ماههای مختلف در آبان ماه و اسفند ماه می باشد اما در مجموع و به گونه کلی حداکثر بارندگی در فروردین ماه به اندازه 7/25 میلیمتر و حداقل آن در مرداد 2/0 میلیمتر بوده می باشد.

در نتیجه از نظر فقر بارندگی وخشکی هوا در تابستان با شرایط s ,w کوپن مطابقت دارد.

4-  12-  باد

دمای موجود در شهر قم در ماههای مختلف جهات مشخصی دارند براساس آمارهای موجود هواشناسی بادهای شمال غرب و سپس غرب که در فاصله ماههای بهمن تا اردیبهشت از سمت دریای مدیترانه و دریای سیاه می وزند پس از عبور از سلسله کوههای غربی ایران نزول نموده و رطوبت نسبی آن به حداقل کاهش می یابد این بادها در مرتبه اول این فاصله زمانی قرار داشته و آثار بارندگی های انجام شده در منطقه قم متاثر از این جبهه های هواست. (باد مناسب) در فاصله اما ماههای خرداد تا شهریور بادهای شرق و پس از شمال شرق در مرحله اول قرار داشته و بعلت اراضی گرم کویرو عبور از ارتفاع پایین خشک و گرم هستند و به لحاظ خشک بودن عوامل دیرگی برای کاهش رطوبت و همچنین تشدید نوسان دمای منطقه در شبانه روز می باشند.

(بادهای نامناسب) و بادهایی که در ماههای مهر تا دی می وزند اکثرا در نیم دایره غربی قرار دارند و تا حدودی از دمای جبهه غربی متاثر می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه