تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی

قسمتی از متن پایان نامه :

– زهکشی شهر به عنوان عامل بعدی مورد توجه قرار گرفت. عمق آب­های زیرزمینی، شیب طولی(بهترین حالت برای شهر آن می باشد که یک نیم­رخ مقعر چند درجه­ای داشته باشد)، ضریب ناهمواری(منجر به ایجاد مشکل در شبکه­ی خیابان­ها می­گردد)، در زیر شاخه­ی زهکشی شهر قرار گرفت.

– منابع تامین آب با زیرشاخه­ی آب­های زیرزمینی و آب­های سطحی، رودهای همیشگی و سدهای اطراف که قادر به تامین آب در منطقه باشند. عامل مهم دیگر پتانسیل خطر می­باشد،که در غالب زلزله­خیزی و پتانسیل سیلاب وارد مدل داده مفهومی گردیدند.

– کاربری نیز از این جهت که بین کاربری­های مختلف جنگل، کشاورزی، مرتع و اراضی برهنه تفاوت هست، وارد مدل داده گردید. در شهرها مناطق حفاظت شده بایستی مشخص شوند و شهر این مناطق را تخریب نکند. مانند این مناطق فرم­های خاص ژئومورفولوژیکی، تالاب­ها، آثار تاریخی و روستاها می­باشد. شبکه­ی دسترسی عامل مهم دیگری می باشد که در توسعه­ی فیزیکی لازم می باشد مورد توجه قرار گیرد، دسترسی از این جهت که بعنوان مثال بین مکان مورد نظر و مکان­های دسترسی، کوه به عنوان یک مانع ارتباطی نباشد. این عامل با زیر شاخه­ی موانع طبیعی و انسانی در مدل داده لحاظ گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه