دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

خلاقیت و نوآوری

: عاملی می باشد که از طریق آن به کالاها یا خدمات جدید،بهتر و عملی تر دست می یابیم.سازمانی که در محصولات ،خدمات و فرآیندهای خود،نوآوری و ابتکار به خرج نمی دهند قادر به رقابت مطلوب در بلند مدت نخواهد بود(هدایت طباطبائی،١٣٧٨).خلاقیت و نوآوری هرگونه تغییر بهبود و طراحی در سخت افزارها،نرم افزارها،سازمان افزارها و بشر افزارها یا ابتکار در شناخت آنهاست(حسینی موسوی،١٣٧٣ ).امروزه تمامی موارد نوآوری تکنولوژیک در یک ویژگی

اساسی مشترکند و آن بهبود بهره وری می باشد (آروندی،١٣٨١ ).

٣- ٣- ٢- عوامل موثر بر افزایش بهره وری :

در حال حاضر غریب به اتفاق صاحب نظران علوم مدیریت و مهندسی صنایع عقیده دارند که عوامل بسیاری می توانند در ارتقاء بهره وری یک سازمان تأثیر داشته باشند اما بایستی به این نکته توجه داشت که افزایش بهره وری ،انجام بهتر کارها نیست بلکه مهم تر از آن انجام بهتر کارهای درست می باشد.مع الوصف بیشترین عوامل مربوط به ارتقاء بهره وری به شرایط اقتصادی و جمعیتی می باشد.یکی از تقسیم بندی های نسبتاٌ جامع در خصوص عوامل موثر بر بهره وری توسط سازمان بین المللی کار انجام شده می باشد که این عوامل به تبیین زیر تقسیم بندی می گردد(پروکونپکو،١٩٨٧ ).

عوامل داخلی ، عوامل خارجی

الف) عوامل داخلی که شامل دو دسته می گردد:

١ـ   عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی،سازمان ها و سیاست ها،روش های کار،شیوه های مدیریت.

٢ـ عوامل سخت افزاری در تولید ماشین آلات ،تجهیزات تکنولوژی،مواد و انرژی.

ب) عوامل خارجی: بهره وری به سه دسته تقسیم می گردد:

١ـ عوامل ساختاری

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟