دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

قسمتی از متن پایان نامه :

صرفه جویی در مقیاس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با تجمیع وجوه سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری، هزینه های مربوط به تحقیقات و تحلیل گری و نیز بهره گیری از نرم افزارها برای تحلیل سهام، نسبت به زمانی که سرمایه گذاران خود شخصا به این کار بپردازند به شدت کاهش می یابد و نیز صندوق ها به امکان بهره گیری از تخفیفات خرید و فروش های بزرگ به واسطه انباشت وجوه دست پیدا می کنند و همچنین هزینه های معاملاتی که صندوق ها بایستی بپردازند در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم توسط افراد به دلیل حجم زیاد خرید و فروش  بسیار کمتر می­باشد.

5-3-3-2 ) سهولت و آسانی

سرمایه گذاری در صندوق ها حتی با مبالغ کم نیز امکان پذیر می باشد و خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها به آسانی امکان پذیر می باشد و نیز سرمایه گذاری در صندوق ها به تحلیل پیچیده که در خرید و فروش اوراق بهادار هست، نیاز ندارد.

4-3-2 ) معایب صندوق های سرمایه گذاری

در صورتی که دارائی های صندوق ها به صورت صحیح اداره نشود با تمام مزایایی که برای صندوق ها ذکر کردیم سرمایه گذاری در آنها معایبی نیز در بر خواهد داشت در اینجا به چند مورد از این معایب تصریح می کنیم.

1-4-3-2 ) رقیق شدن سرمایه

تنوع در ضمن اینکه یکی از محاسن صندوق ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد؛ اما گاهی بازده خوب بعضی سهام در کنار بازده پایین اوراق دیگر گم می گردد، اگر در یک سهم سود بالائی به دست آید، به دلیل اینکه، آن سهم جزء کوچکی از سبد می باشد، تاثیر کمی بر بازده دارد، البته صندوق های بزرگ نیز که با سرازیر شدن وجوه  فراوان سرمایه گذاران به سمت خود روبرو هستند، نمی توانند سرمایه گذاری هایی با بازده قبل داشته باشند و به دلیل سرمایه گذاری هایی با بازده کمتر نسبت به قبل بازده آنها کاهش می یابد..

2-4-3-2 ) هزینه های مختلف

سرمایه گذاری در صندوق ها بدون هزینه نیست و مجموعه ای از هزینه های معین مانند: هزینه های صدور و ابطال، کارمزد ارکان و هزینه های عملیاتی را شامل می گردد.

3-4-3-2 ) مدیریت حرفه ای

همانطود که در مزایای صندوق ها گفتیم، مدیریت حرفه ای صندوق ها جزء ویژگی ها جذاب صندوق ها می باشد؛ اما همواره مدیران در راستای اهداف سرمایه گذاران اقدام نمی کنند، گاهی منافع آن ها با سرمایه گذاران هم راستا نمی باشد و همچنین همواره این ریسک هست که مدیران نیز تصمیمات نادرستی بگیرند و به زیان سرمایه گذاران تمام گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال یافتن این موضوع هستیم که آیا اندازه تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر اندازه ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق ارتباط معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با اندازه تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها ارتباط دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این پژوهش غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.