دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

) منابع دانشی سازمان

هوسپال و جوشی دسته بندی از نویسندگان مختلف ، در مورد منابع دانشی ارائه کرده اند که در جدول زیر آورده شده می باشد.(Holsapple & Joshi, 2001)able 1 جدول 2-1: منابع دانشکیم (2002) دانش سازمانی را از لحاظ منشا به دو دسته تقسیم می کنند:

 • دانش تجربی: حاصل تجمیع تجربیات افراد یا سازمان در انجام وظایف و کار خود می باشد.
 • دانش تحلیلی : از تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده در عملیات و تراکنش های سازمانی حاصل می گردد که الگو ها و مدل ها به این دسته تعلق دارند.(kim,2002)

   2-1-4)  خصوصیات دانش

بعضی از محققـان سازمان(Spek and Hoog, 1995) با دانش به عنوان اشیایی برخورد کرده اند که می‌تواند شخصیت­های مختلفی را به خود گیرد. این رویکرد مشابه روش شی گراء می باشد که در آن برای شناسایی و کارکردن با هریک از موجودیت­های سازمان، صفات یا خصوصیـاتی به آنها نسبت داده مـــی‌گردد.
در این رویکرد می­توان انواع دانش را با بهره گیری از چنین خصوصیاتی شناسایی نمود: (Borghoff and Pareschi, 1998)

 • فعالیت: تصریح به فعالیت­های سازمانی دارد که دانش با آنها مرتبط می باشد. هریک از فعالیتهای سازمانی مرتبط می تواند به عنوان یک خصوصیت به دانش نسبت داده گردد.
 • حوزه: خصوصیت حوزه تصریح به موضوع دانش دارد. برای مثال، دانش می تواند متعلق به حوزه پزشکی، جامعه شناسی یا امثال آن باشد.
 • شکل: این خصوصیت تصریح به شکل ارائه دانش دارد و مثلاً می تواند کاغذی، الکترونیکی یا ذهنی باشد.
 • نوع: تصریح به نوع دانش دارد و می تواند مقادیری زیرا رویه، اصول راهنما، گزارش پیشرفت، گزارش شکست، دستنامه و … را اختیار کند.
 • محصول / خدمت: در بعضی مواقع دانش در سازمان به گونه مستقیم با یک محصول یا خدمت در ارتباط می باشد که این محصولات و خدمات به عنوان خصوصیت دانـش ذکـر مــی گردد.
 • زمان و مکان: این خصوصیت بیشتر به دانشهایی تعلق می گیرد که به شکل ذهنی هستند تا زمان و مکان دسترسی به آنها مشخص گردد.

با تکمیل این خصوصیات برای دانش­های موجود در سازمان، می توان به ذخیره، بازیابی و توزیع آنها پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
 • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
 • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
 • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای