دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

 خلاقیت چیست؟

الف) احتیاج برای نوآوری گوناگونی و تحریک های کامل.

ب) احتیاج به ایده های مرتبط و ارزشمند.

ج) احتیاج به حل مساله (فرانکن، ٢٠٠٨).

لیندا نایمن[1] می گوید : ” تعریف من از خلاقیت،اقدام دگرگون کردن واقعیت های درونی ایده های نو و ابتکاری می باشد.خلاقیت شامل دو فرآیند می باشد.نوآوری و سپس تولید نمود.نوآوری تولید یک محصول یا اجرای یک ایده می باشد.اگر شما ایده ای را داشته باشید اما به ان اقدام نکنید،شما ابتکار دارید اما خلاق نیستید ” (نایمن، ٢٠٠٨).

رولو مای[2] : خلاقیت یک فرآندی از به وجود اوردن چیزی تازه در واقعیت می باشد.خلاقیت به یک جایگاه یا یک عقیده احتیاج دارد.خلاقیت به دور از نمادها و اسطوره ها متولد می گردد.واقعیت هایی که در آگاهی ما ازنکته ها ورازهای قبلی زندگی جدید ما بوده می باشد.تجربه به اوج رساندن یک خلسه و هوشیاری می باشد (مای، ٢٠٠٧).

استرونبرگ و لابرت[3] : یک محصول وقتی اندیشه جدید و شایسته باشد،خلاق می باشد.یک اندیشه جدید، اصیل و پیش بینی ناپذیر می باشد.مفهومی بزرگتر،محرک بیشتر در تولید محصول و کار و ایده های بیشتر، خلاقیت بیشتر تولید می کند (استرونبرگ ولابرت، ٢٠٠۶).

دانیل پینک[4] می گوید : خلاقیت مرکز مهارت و رهبری و مدیریت و یکی از روش های خوب در دور نگه داشتن شرکت شما از رقابت می باشد.خلاقیت شرکتی خصوصیت نزدیک به توانایی برای درک کردن دنیا و روش های تازه و جدید برای یافتن الگوهای پنهان و ساختن ارتباط میان پدیده های ظاهری و نا مربوط در تولید راه حل ها می باشد.راه حل های خیلی تازه برای معضلات و توانایی خلق محصولات جدید،فرآیند ها و یا خدمات برای یک بازار متغیر تولید می کند.خلاقیت قسمتی از سطوح عقلانی می باشد که به یک شرکت هیجان و تب و تاب رقابت را می دهد (پینک، ٢٠٠۵).

[1] .Linda Naiman

[2] .Rollo May

[3] .Lubart

[4] .Daniel Pink

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید