دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

قسمتی از متن پایان نامه :

روش کلی پژوهش

این پژوهش در پی کشف و توصیف ارتباط میان خبرگی مدیران سرمایه گذاری با بازده، ریسک و عملکرد صندوق می­باشد تحقیقات را از جنبه­های مختلفی  مانند: هدف، روش و غیره طبقه بندی می­کنند که پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش یک پژوهش کاربردی می­باشد، لازم به تبیین می باشد پژوهش کاربردی تحقیقی می باشد که اصول و قواعدی که در تحقیقات پایه تدوین می­گردند را برای حل مسائل واقعی و عملی بکار می­گیرد. هدف این نوع پژوهش توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و بهبود ابزارها، روشها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد بهره گیری جوامع انسانی می­باشد. در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری ها و سیاست‌گذاری ها و همچنین برنامه‌ریزی ها بهره گیری می گردد.

همچنین این پژوهش را از حیث روش پژوهش می­توان مانند تحقیقات همبستگی به شمار آورد، پژوهش همبستگی تحقیقی می باشد که به تحلیل ارتباط میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش می­پردازد.

7-1 ) قلمرو مکانی جامعه پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش به دلیل کم بودن تعداد صندوق ها از نمونه گیری پرهیز شده و تمام صندوق های فعال در بازار سرمایه کشور که دو شرط زیر را دارا می باشند، مورد مطالعه قرار می دهیم:

  • قبل از سال 1389 شروع به فعالیت کرده باشند و تا پایان سال 1391 فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
  • این صندوق ها از نوع سرمایه گذاری مشترک در سهام یا مختلط باشند(این شرط برای یکسان سازی شرایط ریسک صندوق ها می­باشد).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8-1 ) روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

در این پژوهش برای بدست آوردن اطلاعات از چندین روش بهره گیری شده می باشد:

مطالعات کتابخانه ای که با مراجعه به کتابخانه و سایت ها برای جمع آوری اطلاعات از چارچوب و ادبیات پژوهش بهره گیری گردید.

روش های میدانی که با مصاحبه حضوری و تلفنی برای بدست آوردن اطلاعات نیروی کار هر صندوق بهره گیری گردید.                                                                                                                                     سایر اطلاعات که از سایت شرکت بورس، سایت فیپ ایران، سایت اختصاصی هر صندوق و … بدست آمده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال یافتن این موضوع هستیم که آیا اندازه تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر اندازه ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق ارتباط معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با اندازه تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها ارتباط دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این پژوهش غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.