دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل دوم ، طیف داده ها در میان دو بردار

ارزیابی کردن، تفسیر کردن و نگاه به گذشته سر وکار دارد. هم چنین در سطح کلان تولید کنندگان و مصرف کنندگانی وجود دارند که تولید کنندگان در مرحله میان داده و اطلاعات، قرار گرفته اند و مصرف کنندگان نیز در مرحله میان اطلاعات، دانش و بصیرت قرار دارند. شیدروف برای مرحله میان اطلاعات و دانش معتقد به پدیده” انگیختن “و وسیله تحریک می باشد. اما در حیطه اطلاعات این بر انگیختگی کلی می باشد و در حیطه دانش این انگیختگی موضعی می باشد. وی هم چنین معتقد می باشد واسط میان دانش و بصیرت، موضوع درک وفهم  قرار دارد، اما در مرحله دانش این درک موضعی می باشد و در مرحله بصیرت این درک شخصی وخصوصی تبلور می یابد و تمامی این مراحل در یک زمینه خاص رخ می دهد.

Figure 3 شکل 2-3: مدل شیدروف (2004) – منبع (وردی نژاد و بهرامی، 1392)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط میان اطلاعات و دانش در گذر زمان پیچیدگیهای خاص خود را نیز بدنیال داشته می باشد، به عنوان مثال پیتر دراکر اندیشمندی می باشد که در حوزه مدیریت و سازمان نظریه‌های جدید و کارآمدی را مطرح کرده می باشد در کتاب” واقعیتهای جدید”میان اطلاعات و معنا تفاوت قائل بوده و معتقد می باشد اطلاعات ماهیتی مفهومی دارد اما معنا این گونه نیست؛ معنا همان ادراک می باشد.

در هر سه مدل ذکر گردیده، اولین جزء سلسله مراتب دانش، داده[1] می باشد. داده و اطلاعات[2] در بسیاری از موارد به جای یکدیگر مورد بهره گیری قرار می گیرند، در حالیکه مترادف هم نیستند.

واژه داده، مناسب­ترین واژه­ای می باشد که به واقعیات شکل نیافته و بدون ساختار فراوان تولید شده توسط کامپیوتر، می­توان اطلاق نمود که بر اعداد، نمودارها و دیگر نوشته­ها دلالت می­کند و به تنهایی معنی ندارد(رضاییان،1374). به زعم داونپرت و پروساک[3] داده ها، واقعیت­هایی خام هستند که به شکل اعداد و ارقام، حروف، تصاویر، اصوات و … قابل دسترس می باشند و به تنهایی معنا و مفهومی را به ذهن متبادر نمی­کنند. داده­ها را می­توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد، زیرا که        نمی‌­توانند اقدام لازم را تجویز کنند (داونپرت و پروساک،1998). در تعریفی دیگر داده اعداد، کمیت­های عددی یا صفات ویژه­ای هستند که از نظاره، تجربه یا محاسبه به دست آمده اند.(برگرن،1386)

ردمن[4] معتقد می باشد که داده­ها عناصر اصلی اطلاعات هستند (ردمن، ۱۳۸۱). داده­ها در صورتی به اطلاعات تبدیل می­شوند که افراد بخواهند برای درک بیشتر از آنها بهره گیری کنند. اطلاعات، داده­های اختصار ای هستند که گروه­بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده­اند تا بتوانند معنی­دار شوند (رادینگ، 1383). اطلاعات زمانی ارزش پیدا می­کنند که برای یک بعد خاص، یک فرد خاص، یک هدف خاص و در زمان خاص گردآوری و آماده شوند، لذا اطلاعاتی که برای یک مدیر، جنبه اطلاعاتی دارد، برای مدیر دیگر ممکن می باشد اصلا ارزشی نداشته باشد.(اخوان آملی، ۱۳۷۵)

[1] Data

[2] Information

[3] Davenport and Prusak

[4] Redman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای