دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رهبری موثق در محیط کار

مطالعات فراوانی بر روی رهبری موثق و پیامدهای سازمانی آن صورت پذیرفته می باشد که مهم ترین نتیجه و پیامد آن را رشد و بهبود اعتماد متقابل بین رهبر و پیروان مطرح گردیده می باشد. علاوه بر آن محققان اظهار داشته اند که رهبری موثق قادر در تقویت نگرشهای مثبت کاری پیروان مانند تعهد، درگیر شدن در کار و اشتیاق به کار، بهبود عملکرد فردی و سازمانی، حس امنیت و رضایت شغلی تأثیر بسزایی دارد. همچنین رهبری موثق در کشف استعدادها و بکارگیری آن در تحقق اهداف سازمانی بسیار موثر می باشد. طی یک مطالعه براساس مدل ارائه شده توسط بارنارد در سال 1938( که مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات را دو جنبه مهم رهبر سازمانی معرفی نموده می باشد) رهبری موثق را از جنبه پاسخگویی فردی و سازمانی با تاکید بر کدهای اخلاقی فردی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده شده که نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که رهبر با داشتن سطح بالایی از حس مسئولیت و پاسخگویی فردی و سازمانی می تواند رفتار موثقی را از خود به نمایش بگذارد. در جدول زیر می توانیم این ارتباط را نظاره نماییم:

جدول(11-2)رهبری موثق از دیدگاه پاسخگویی

نکته مهم در این نتایج، تاکید بر جنبه های عملکرد خلاق در اخلاق می باشد. یک رهبر ملزم می باشد که در هر جایگاه و موضوعی، شدت اخلاقیات را شناسایی نماید و بوسیله راه حل های اصولی به نمایش ابتکارات اخلاقی[1] برای  حل مساله دست زند. در حقیقت راه حل های کارآمد اخلاقی تاثیر بسزایی در جو اخلاقی سازمان دارد و بر منابع و انگیزه هایی که از محور اصلی سازمان خارج هستند غلبه می نماید. بدین ترتیب رهبر می تواند با ایجاد شفافیت و پایداری در مواضع اخلاقی و داشتن عملکرد خلاق در بکارگیری آن در جایگاه های مختلف موجبات تداوم مزایای آنرا در سازمان فراهم سازد( کاهه، 1391: 25-26).

[1] . Moral imagination

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان