هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

زیبا شناسی از دیدگاه زنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارجاع، مرکز زنان اسلامی مخاطبان متفاوتی را مورد خطاب دارد و زنان گروه اصلی مخاطبین هستند پس بایستی روح و احساس این گروه از مخاطبین را در خود داشته باشد. یک معمار در ارائه اثر خود به دنبال یک ارتباط روح روانی با مخاطب اثر (زن) می باشد و بایستی با شناخت و کنکاش در روح آنان به این مهم دست پیدا نمود زمانی که ارزش‌ها و نیازهای زنان اهمیت داشته باشد می‌توان انتظار خلق اثر هنری را داشت که بر روح آن تأثیر بگذارد. نیاز بشر به زیبایی به عنوان جزئی از فرهنگ قطعی می باشد این مطلب را این واقعیت تأکید می کند که بیشتر از اولین روزهای خلقت همیشه کوشش در زیباسازی محیطش داشته می باشد هنر زیبایی همیشه در ارتباط با هم بوده‌اند و زیبا به گونه غیر مستقیم نوعی تسکین دهنده می باشد.

 

2- 9- خصوصیات روانی زنان ایرانی

در ذیل خصوصیات روانی زن امروز ایرانی را بر شمرده‌ایم.

1ـ زنان امروز ایرانی خصوصیات روانی بسیار مختلفی دارند این اختلاف به خصوص در شهرها بیشتر و بارزتر از روستاهاست. علل این اختلاف:

الف) وسعت کشور پهناور ما با شرایط متفاوت جغرافیایی طبیعی.

ب) تحولات سریع و متنوع جدید در همه شئون زندگی ما و وجود یک عنصر انقلابی و یک دوره انتقالی در تاریخ معاصر ما.

2ـ تفاوت‌های موجود بین رفتار و خصوصیات روانی زن و مرد ایرانی بیشتر مربوط به انگیزه‌هایی اجتماعی و تقاضاهای فرهنگی ماست و کمتر وابسته عوامل زیستی و بیولوژیکی می باشد.

3ـ چهره روانی زن ایرانی ثابت مطلق و جاودانی نیست بلکه با تحولات دگرگون می گردد.

4ـ به گونه کلی هوش و استعداد زن در فطرت و خلقت بامرد تفاوت ندارد هر گاه تفاوتی نظاره گردد مربوط به نوع تربیت می باشد.

5ـ تحقیقات آماری در ایران مانند کشورهای دیگر جهان نشان داده می باشد که عقب ماندگی زنان کمتر از مردان می باشد.

6ـ هر گاه زنان از مزایای اجتماعی و حقوقی و فرهنگی و شرایط تربیتی کم و بیش مساوی با مردان بهره گیری کرده‌اند از آنها گوی سخت را ربوده‌اند.

7ـ در جامعه ما و بنابر آن چیز که فرهنگ‌ها تعیین کرده هوشی زن و مرد در راه‌های کم و بیشتر مختلفی به کار افتاده و روی هم رفته زنان کمتر به مسائل کاملاً نظری و انتزاعی و بیشتر مسائل عملی و اجتماعی و اختصاصی پرداخته‌اند.

8ـ هوش عملی زن ایرانی رشد بسیار یافته و بسیاری از زنان در قدرت و سرعت محل از مردان پیش گرفته‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه