عنوان کامل پایان نامه :

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

زنان در ساخت تمدن

قرن‌هاست زن همچنان در مرکز این هسته اصلی اجتماعی روشنایی‌بخش کانون زندگی می باشد. شباهتهای طبیعی که بین مادر و زمین مستقر گردید و پیوندهای ناگزیر این دو با یکدیگر در عصر آغازین کشاورزی هر دو را در مرکز توجه مادی و معنوی جوامع کهن قرار دارد.

در عرصه اجتماعی نیز توانایی‌ها و برتری‌های زن باعث گردید که زن‌سالاری و دوره تثبیت قدرت زنانه آغاز می گردد، برتریهایی که زن تا این دوره بر جنس مخالف حضور داشته باشد. و با پیشرفت‌هایی که در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته دوران زن‌سالاری در جوامع انسانی زنان همچون مردان به اندازه آنان در ساختن تمدن و شاید هم بیشتر نقشی داشتند. حتی در قبول خیلی از مسئولیت‌های اجتماعی زنان به مراتب موفق‌تر از مردان به انجام تأثیر اجتماعی پرداختند. تعلیم و تربیت طرز جوامع مختلف در ساخت تمدن در طرز تفکری که برای زنان آن جامعه ایجاد می گردد تأثیر بسزایی دارد حتی در خیلی از تشکیلات حکومتی هم جای پای زنان بزرگی دیده می گردد که در اداره جوامع بزرگ خیلی موثر بوده‌اند.

 

زن در ایران باستان

در تاریخ پر افتخار ایران کمتر کسانی می‌توان پیدا نمود که در آن نامی از زن برده نشده باشد و یا آنکه قهرمان یا قهرمانان آن را زنان تشکیل نداده باشند. تاریخ نشان می‌دهد که در اکثر نقاط دنیا به استثناء ایران و مصر و آشور زن در اجتماع دارای مقام برجسته و مهمی نبوده می باشد. در اوستا کتاب مقدس زردتشت همه جا با نیکی از زن یاد شده و مطالبی آمده که مشخص می کند در ایران باستان آنچنان زن و مرد یکسان بوده‌اند حتی پس از مرگ نیز یکسان به محک آزمایش زده می‌شدند و پاداش خود را یکسان دریافت می‌کرده‌اند.

شیوع زن افزون تحصیل کمالات در جهان زنان ساسانی به احتمال قوی عامل اساسی ایجاد میل شدید آنان برای در هم شکستن یوغ اسارت گذشته و شوق کسب استقلال به شمار می‌رود.

 

دید اسلام نسبت به زن

دید اسلام ا نسبت به زن دیدی تکریم آمیز می باشد. طبیعت زن جدای از طبیعت مرد نیست او در بینش ما نیمی از پیکر جامعه می باشد. او پایه‌گذار اصلی هسته خانواده و در تأثیر کلی مدینه فاضله می باشد او را می‌توان معلم بشریت نامید تا حدی که هم دست‌ها و پیشرفت‌ها از سوی او معین می گردد. در توصیه اسلامی کفه ترازو به سوی زن سنگین‌تر می باشد تا به سوی مرد و ارج و احترامی که اسلام برای مادر قائل می باشد قابل مقایسه با تکریم یک پدر نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زن و مرد هر دو دارای حق آزادی و استقلالند و این آرزوی اسلام می باشد که زن به کمال معرفت و رشد فکری برسد. اسناد اسلامی سخن از شگفت‌های وجود زن دارند خداوند عجایب آفرینش خود را درمورد زن پیاده کرده و آیت خود را از طریق او نشان داده او از روی عظیم و سرشار از عاطفه برخودار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه