عنوان کامل پایان نامه :

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

زن می تواند پدید آورنده غرور وعزت برای بشریت باشد. باعلم به ساختار شخصیتی زن، روحیات زنانگی او بایستی موردتوجه قرار گیرد. براین اسا س در طراحی فضای مخصوص بانوان بایستی تمامی جوانب روحیات او در نظر گرفته گردد.

تاثیر روانی اشکال ورنگها ونور بر روی بانوان:

در نظر داشتن اشکال وعناصر نور ورنگ بعنوان یک نیاز اساسی در یک فضای معماری زنانه.

بافت:

بهره گیری از اجسام دارای بافت های ظریف وزیبا باتوجه به کاربرد داخلی وخارجی ساختمان.

مبلمان ودکوراسیون داخلی.

-عملکرد فضایی هتل ومحدودیتها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای دستیابی به  کیفیت بالا در این طراحی نیاز به اطلاعات کافی می باشد لذا برای آن بهترین راه این می باشد که از شناخت شخصیت بانوان وروش فرآیند طراحی کمک گرفت.

و بهره گیری از اشکال و واژه های معماری مناسب که شامل  انتخاب یا خلق اجزا و بخشهای جزء و در نظر داشتن ترکیب و وحدت یافتن اجزاء می باشد.

تبیین کامل روش گردآوری داده‏ها:

 روش میدانی:

(جلسه پرسش و پاسخ(کرکسیون) با اساتید معماری وبرداشت و جمع آوری اسناد تصویری….)

کتابخانه ای و اینترنتی:

تهیه منابع با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده از اینترنت از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی و  اینترنت در سایت های CAB, Yahoo, Google، مراجعه به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کتابخانه تخصصی معماری باغ فردوس و کتابخانه مرکزی (جهت دستیابی به ضوابط و استاندارد های طراحی هتل، طرح های انجام شده و کتاب استانداردهای معماری نویفرت و…).

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

نتایج مطالعه مطالعاتی و مقایسه استاندارد های طراحی هتل و ضوابط کلی و واکاوی داده ها و در طراحی و ترسیم نقشه بااستفاده از نرم افزاراتوکد و….

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه