عنوان کامل پایان نامه :

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‏های پژوهش:

-افزایش گردشگری  وامکان بیشتر مسافرت وسفر های برون شهری برای بانوان بهتر فراهم می گردد.

-میان طراحی مطلوب فضاهای اقامتی مخصوص بانوان باخصوصیات فیزیکی وهمچنین حس راحتی  امنیت  شادابی ونشاط آنها ارتباط مستقر می باشد.

 

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

هتل: نوعی مکان مسکونی اجاره ای می باشد که معمولا برای مدت کوتاه به افراد اجاره داده می گردد و از امکانات اقامتی وگردشگری شهرها به حساب می آیدکه بیشتر مورد بهره گیری مسافران وگردشگران قرار می گیرد.

مسافرت:

به جابه جایی بشر از محلی به محل دیگر به هر منظوری وبرای هر مدتی گفته می گردد.

 

روش شناسی پژوهش:

در این پژوهش با گرد آوری یک سری اطلاعات موجود در زمینه نیاز ها و خواسته های فضاهای اقامتی مخصوص بانوان، به تجزیه و تحلیل هایی پرداخته تا چارچوبی منظم را ایجاد کند و در نهایت با طراحی بر اساس چارچوب جدید هدف کلی پژوهش محقق گردد.

نحوه اجرا به این شکل می باشد که:

  1. مطالعه نمونه های کار شده، تهیه استاندارد ها و ارائه روشها و سبکهای طراحی.و بهره گیری از اطلاعات موجود در منابع معماری و استاندارد و ضوابط طراحی هتل تدوین شده.(به روش کتابخانه ای).

2.انتخاب روش طراحی، اهداف اصلی طرح و مراحل کار. (با بهره گیری از تجزیه و تحلیل مقایسه ای).

  1. شناخت منطقه به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی و بهره گیری از ضوابط موجود و طرحهای هادی و جامع شهر و کتب اقلیمی و جغرافیایی و سایتهای معماری (روش کتابخانه ای و میدانی).
  2. برنامه فیزیکی، سایت واکاوی، تهیه دیاگرامها،  لکه گذاری و طراحی و ارائه کلیه  نقشه ها.(بهره گیری از ابزارهای گرافیکی و نرم افزار auto cad , 3dmax .

متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و تبیین چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو متغیر اصلی پژوهش عبارتند از: ویژگی های کیفی فضای معماری هتل مخصوص بانوان  به عنوان متغیر مستقل وخصوصیات فیزیکی وحس امنیت، راحتی، شادابی به عنوان متغیر وابسته می باشند.بین ویژگی کیفی فضای هتل و خصوصیات فیزیکی  وحس راحتی شادابی ارتباط  مستقر می باشد.

این پژوهش به دنبال آن می باشد که چگونه می توان به تمامی ابعاد متغیر ویژگی کیفی فضا درهتل بانوان پرداخت ؟ بدین مقصود بایستی آغاز دانست  که نیازهای  زنان در این ارتباط  چیست و مقصود از آن در این پژوهش چه می باشد ؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه