هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

  معماری

معماری مقوله‌ای می باشد که از ابتدای هبوط حضرت آدم به زمین شروع شده می باشد وتا عروج آخرین بنده خداوند به عرش اعظم ادامه خواهد پیدا نمود البته سنخیت آن با بشر آرزوی آغاز گردید که خدواند به عنوان اواین معمار هستی دست به آفرینش کالبد گلین بشر نمود و سپس او را در بهشت عظیم جای داد.

نوع معماری هر زمان ارتباطی تنگاتنگ با روح بشر آن زمانه دارد در زمان حضرت آدم که تخیلات زندگی در سنین نورادی بود یک سقف ساده، کل معماری آن وقت بوده که خود در زمانش بهترین سر پناه بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعدها که روح و فکر بستر با طبیعت بیشتر آشنا گردید و با این ما رأی جدید موقتی بیشتر درگیر گردید روح پاک او از عالم معنا کم کم فاصله گرفت و در عالم خاکی ماوا گرفت و کم کم در آن غرق گردید که به قول شاعر دو بیتی گوی باباطاهر عریان همدان

فلک زار و نذارم کردی آخر                         جدا  از  گلعذارم  کردی  آخر

میان   تخته   نرد   محبت                          شش وپنجی بکارم کردی آخر

طبق مثل معروف که رنگ رخساره بایستی سر درون کند کارهای بشر همه از ارتباط لاینفک او با عالم و آخرت و موطن اولیه حضرت آدم در بعد آفرینش دارد لذا همیشه در جستجوی ایجاد یک مکان هر چند در مقایسه آن ناچیز و فرد اما طبق آنان و آرزوهایی هست که برگرفته از تخیلات او از بهشت و نعمات آن می باشد لذا همیشه کوشش کرده آنرا به نحوی جامعه اقدام بپوشاند بلکه بتواند این روح ناآرام و سیال خویش را تسکین دهد و از درد و آلامی که ناشی از جدایی او از روح اعظم می باشد رهایی بخشد به همین علت می باشد که آن را در داخل بناهای بزرگ و مجلل قرار می‌دهد مثل مروارید داخل صدف تا از گزند روزگار در امان باشد هر چند اینکار در ظاهر ممکن می باشد جواب مناسبی باشد اما تاکنون نتوانسته‌ آنرا آرام کند اما همین نیز خود در خور ستایش می باشد زیرا هر آفریدهای صفات آفریننده را داراست هر چند کم و ناقص اما با این صفات می‌توان خالق اثر را شناخت.

معماری که از لغت عمر و عمران مشتق شده می باشد اصیل‌ترین هنر بشر می باشد زیرا اولین چیزی که بشر به آن احتیاج دارد محلی جهت لکن و در امان ماندن از گزند طبیعت و روزگار می باشد لذا اولین چیزی که بشر بعد از رفع گرسنگی و تشنگی به آن روی می‌آورد ساخت سرپناهی جهت استراحت و گذران اوقات بیکاری می باشد و درمراحل پیشرفته محلی جهت زندگی و گذران عمر خویش معماری قرن گذشته‌ها چونان کشتی حضرت نوح (ع) که از هر موجودی یک جفت مذکر و مؤنث را همراه داشت در دل خود انواع سبک‌های معماری را جایی داده می باشد چه بناهای باعظمت که خواه مذهبی باشند یا حکومتی یا بناهای مسکونی در حد ابتدایی معماری به عنوان مفهومی که به مصالح قوام و دوام خویش را از ماده وشکل و فرم و زیبایی‌اش را از روح و ذوق و شهود آدمی می‌گیرد مطرح می باشد.

معماری کشور ما مانند درخت تنومندی می باشد که گرچه بارها دچار حریق آتش‌افروزان شده اما ریشه‌ای استوار و تنه‌ای بس قوی دارد و باریزش مقطعی گردید و برگهایش از پای نیفتاده و نمی‌افتد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه