تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی

قسمتی از متن پایان نامه :

در حوضه آبریز اراک شبکه همیشگی آب بشکل جریان همیشگی رودخانه وجود ندارد هرچند بعضی از آبراهه‌ها در فاصله چند کیلومتر دارای آب همیشگی هستند، اما غالب شبکه آبراهه‌های حوضه از نوع اتفاقی و فصلی می‌باشند، امتداد این شبکه‌ها به فرم همگرا از اطراف متوجه کویر میقان می باشد. هرچند شبکه آبراهه­های حوضه در بیشتر ایام سال فاقد آب هستند، اما گاهی اندازه آبگذری آن­ها تا حدی زیاد می گردد که موجب تخریب وخسارت می­گردد. در حوضه اراک فرکانس وقوع سیلاب­ها از شدت آن­ها بیشتر می باشد.

در حال حاضر مورفولوژی حوضه آبخیز اراک تحت تاثیر فرسایش مجاور یخچالی در سطوح ارتفاعی بالا، فرسایش برفی وآب ناشی از ذوب برف، فرسایش آب­های روان و انحلال کارستی در حاشیه کوهستانی وکوهپایه ها وهمچنین فرسایش بیابانی( آب و باد) در ناحیه دشت در حال تحول می باشد. در اعصار یخچالی سراسر حاشیه کوهستانی  تحت قلمرو فرسایش مجاور یخچالی و احتمالا یخ برفی و ناحیه دشت نیز قلمرو فرسایش آبی قرار داشته می باشد. درعین حال فرسایش انحلالی در قلمرو گسترش آهک­های کرتاسه باشدت بیشتری نسبت به شرایط اقلیمی کنونی حوضه اقدام می‌کرده می باشد.

آبرفت­های کواترنری نیمه شمال دشت اراک در سطوح ارتفاعی بین 1658 (حاشیه کویر میقان) تا بیش از 2200 متر( کوهپایه‌های حاشیه شمالی دشت) گسترده شده‌اند. این آبرفت­ها در مقاطع نزدیک به جبهه کوهستان بصورت تپه ماهورهای بلند در بخش میانی تپه ماهورهای کوتاه و در حاشیه کویرمیقان کاملا هموار ومسطح درآمده اند. در یک نیمرخ عرضی سطوح پله مانندی را می‌توان در آن‌ها تشخیص داد که می‌توان به عملکرد تکرار 4 دوره فرسایشی به مفهوم عام نسبت داد.

بافت آبرفت‌های دشت اراک از حاشیه بطرف مرکز ریزتر می شوند.

نهشته­های کویر میقان را رس و سیلت همراه با املاح محلول مانند کلرورسدیم وسولفات سدیم تشکیل می‌دهند.

در یک مطالعه تطبیقی سرعت رسوب­گذاری در کویر میقان در عهد هولوسن 1/2 تا 5/2 متر در هر هزار سال بدست آمده می باشد»(علایی طالقانی ،1375:315-318).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه