عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– واحد سنندج- سیرجان در ناحیه مطالعاتی، بیشتر شامل نهشته­های رسوبی ژوراسیک و کرتاسه و توده­های گرانیتی و دگرگونی مزوزوییک می باشد و قسمت مرکزی حوضه (دشت) بیشتر از نهشته‌های کواترنر پوشیده شده می باشد»(علایی طالقانی 78:1375).

«اسکلت اصلی حوضه آبریز کنونی اراک را بایستی همانند ویژگی‌های اساسی چهره ناهمواری‌های ایران، مدیون مهم‌ترین و آخرین حرکت زمین ساختی به‌نام پاسادنین در پلیستوسن دانست. به احتمال زیاد نهشته‌های آواری- آتشفشانی که در دوره پلیوسن در محیط رسوبی قبلی اراک تشکیل شده بودند، در اثر این رخداد تکتونیکی چین خورده و بالا می­آیند.

در واقع ارتفاع قابل توجه رشته کوه‌های واحد سنندج- سیرجان و همچنین کوه‌های شمالی دشت اراک را بایستی مدیون رویداد پاسادنین دانست. لیکن وجود دو گسل تلخاب و تبرته در محدوده دشت اراک و احتمالا فعال شدن گسل تلخاب با فرونشینی کویر میقان همراه بوده و در اثر عملکرد این جنبش مانع از آن گردید تا این بخش از حوضه رسوبی نیز مانند حاشیه کوهستانی بالا بیاید.

در نتیجه انعکاس متفاوت بخش میانی(بین دو گسل تلخاب و تبرته) و بخش حاشیه‌ای حوضه پیش روی تکتونیک پاسادنین به صورت بالاآمدگی حاشیه و فرو افتادگی بخش میانی جلوه­گر می گردد، که پیامد آن شکل گیری و استقلال حوضه رسوبی اراک (کویر میقان) در ابعاد کنونی آن می باشد»(مشهدی، 1379: 9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه