عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت باد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باد از دیگر پارامترهای اقلیمی می باشد که تجزیه و تحلیل و آشنایی با آن در مطالعات موجود ضروری می باشد. استان سیستان و بلوچستان از جهت های مختلف در معرض بادهای موسمی و فصلی می باشد که مهم ترین آن ها بادهای 120 روزه­ی سیستان می باشد که از شهرت و معروفیت بالایی نیز برخوردار می باشد. همانطور که در جدول شکل شماره 4-3 نیز مشخص شده می باشد جهت باد غالب در 11 ماه از سال شمال شرقی-جنوب غربی می­باشد و تنها یک ماه از سال جهت باد غالب ایستگاه غربی – شرقی می­باشد. همچنین مطالعه سرعت باد غالب در منطقه نیز بیانگر این می باشد که سرعت باد غالب در منطقه در تمام ماه های سال بالاتر از 10 نات می­باشد.

مطالعه منابع آب

آب یکی از عوامل بسیار مهم تولید در بخش کشاورزی ایران می باشد. حتی می توان گفت این عامل، اکثراٌ اندازه به کارگیری از سایر عوامل تولید را مشخص می کند(یاسوری، 1368، 116). قسمت اعظم خاک ایران با در نظر داشتن شرایط جغرافیایی، در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد . در چنین مناطقی زندگی الزاما در ارتباط با آب شکل گرفته و وجود منابع، کمیت و کیفیت و نیز همیشگی یا موقتی بودن آن همواره در تشکیل اجتماعات انسانی تأثیر بسزایی داشته می باشد. بدیهی می باشد در چنین فضایی بدون وجود آب کافی تشکیل جوامع شهری و روستایی غیر ممکن می باشد و اصولا در فلات ایران هر جا که روستایی پا گرفته، قطعا منبع آبی وجود داشته و به یقین توسعه روستاها تا حدود زیادی به اندازه و کیفیت آب و در مراحل بعدی با زمین و پیشرفتهای فنی جوامع انسانی مرتبط می باشد(مهدوی، 1377، 34). منابع آبی منطقه مورد مطالعه، منابع آب زیرزمینی شامل 256 رشته قنات، 250 حلقه چاه و چاهک و 200 دهنه چشمه می­باشد.  منابع آب سطحی شامل رودخانه های فصلی ماشکید، هنزامان، دوست آباد، کوشان، دازن و سورچکی که درحوزه ماشکید جریان دارند و به مرز پاکستان سرازیر می شوند، و پتکن، سرتنوران، داربست، رگینان و کروچی که درحوزه کنارو جریان دارند و به سد سرایدان ایرانشهر می ریزند و همچنین رودخانه های بگین، هنسگان، پتکان، حدیکور، درآشار به رودخانه مرزی نهنگ و دریای عمان سرازیر می شوند(جهاد کشاورزی شهرستان مهرستان، واحد آب و خاک، 1392). همچنین سد آشار با ظرفیت 5 میلیون متر مکعب بی شک تاثیرات مهمی بر کشاورزی منطقه دارد. با در نظر داشتن این نکته که شهرستان مهرستان کوهستانی بوده و سنگ کف بالا می باشد، سفره های زیرزمینی خیلی ضعیف می باشد و همیشه کشاورزی منطقه باریسک بالا انجام می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد