تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

در توصیف ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه، از اطلاعات بیست ساله(2005-1986) ایستگاه سینوپتیک سراوان بهره گیری شده می باشد. شهرستان سراوان به سبب دوری از دریا و عرض جغرافیایی کم، دارای آب و هوای گرم و خشک تابستان های گرم و زمستان های معتدل می باشد و شهرستان مهرستان نیز متاثر از شرایط عمومی اقلیم حاکم بر منطقه مورد نظر و مناطق شرقی کشور می باشد.

1-3-2-3- گرما

گرما یکی از مهم ترین عناصر آب و هوایی می باشد که مطالعه و مطالعه آن در شناخت و تعیین نوع اقلیم و شرایط اقلیمی حاکم در یک منطقه مهم می باشد. افزایش و یا کاهش درجه حرارت می­تواند در سایر عناصر مانند فشار، یخبندان، تبخیر و تعرق تغییراتی ایجاد نماید.

تغییرات ماهانه درجه حرارت میانگین در نمودار 1-3 و جدول شماره 4-3 درج شده می باشد. همانطور که ملاحضه می گردد میانگین سالانه گرما در ایستگاه سراوان 22 درجه سانتیگراد می باشد. در میان ماه های سال، تیر ماه ماه با متوسط گرما 1/32 درجه سانتیگراد گرمترین و دی ماه با متوسط دمای 7/10 درجه سردترین ماه سال به شمار می­رود. گرما به عنوان یک عامل محیطی-اکولوژیک، ابعاد اقتصادی، فرهنگی و کالبدی سکونتگاههای روستایی محدوده مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده می باشد، به طوریکه در بعد اقتصادی محصول غالب باغی در محدوده مورد مطالعه خرماست که با این اندازه دما سازگاری بیشتری دارد همچنین در بعد فرهنگی، لباس روستائیان لباسهای گشاد و سفید رنگی می باشد که به خاطر جذب کمتر دما مورد بهره گیری قرار می­گیرد. در بعد کالبدی، نحوه قرار­گیری پنجره­ها با در نظر داشتن جهت باد تعیین شده تا از گرما زیاد در مساکن جلوگیری گردد.

 

وضعیت بارش

استان سیستان و بلوچستان با وسعت زیاد و نزولات ناچیز از استان های خشک می باشد. در استان سیستان و بلوچستان، اندازه بارندگی از سوی شرق به غرب افزایش می­یابد. بارندگی بیش تر در ماه های زمستان صورت می­گیرد. به گونه متوسط در هفت ماه از سال در این ناحیه اثری از باران نظاره نمی­گردد. متوسط سالیانه بارندگی آن در حدود 3/107 میلی متر و بسیار نامنظم می باشد. بیشترین نزولات جوی در شهرستان های خاش و زاهدان و متوسط سالانه آن 120 میلی متر می باشد. کم ترین مقدار بارندگی در شهرستان زابل روی می دهد و متوسط سالانه آن 51 میلی متر می باشد. میانگین بارش در منطقه مورد مطالعه 3/107 میلی متر می باشد که در مقایسه با میانگین بارش جهان و ایران بسیار ناچیز می باشد. بیشترین مقدار بارش در ایستگاه سراوان در اسفند ماه و در حدود 8/22 میلیمتر می باشد و کمترین مقدار آن در شهریور ماه به اندازه 3/1 میلیمتر می باشد(جدول شماره 5-3 و نمودار 2-3). در نمودار شماره 3-3، پراکندگی بارش فصلی در ایستگاه سراوان نمایش داده شده می باشد. در توزیع فصلی قسمت عمده بارش در زمستان و پس از آن در فصول پاییز و بهار انجام می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه