تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مصطفی مومنی: ایشان در حوزه مطالعات روابط شهر و روستا دارای دو پژوهش مهم می باشد که در آنها به نتایج قابل ملاحظه­ای دست یافته استاین نتایج به تبیین ذیل می­باشد:

الف) ملایر و پیرامون (حوزه نفوذ): توسعه، ساختار و کارکردهای شهر کوچک در ایران؛

در این پژوهش وی ساختار اجتماعی –اقتصادی شهر ملایر و روابط و مناسبات آن با سکونتگاههای روستایی پیرامونش را در قبل و بعد از اصلاحات ارضی مورد مطالعه قرار داد. مومنی در پژوهش اش بر اساس اصول نظریه سرمایه­داری بهره­بری بوبک، روابط و مناسبات شهر ملایر و روستاهای پیرامونی­اش را به تحلیل در آورد. وی در این تحلیل بر اصول سرمایه­داری بهره­وری در روابط و مناسبات شهر ملایر و روستاهای پیرامونی تاکید نمود.

ب) روابط شهر تفت با مناطق روستایی اطراف و تشخیص مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و روابط متقابل روستاها با یکدیگر؛

این پژوهش که بین سالهای 1359تا1360 انجام گرفته می باشد؛ ارتباط شهر تفت با شهر یزد و نیز روابط با روستاهای اطراف، به تفکیک روابط اداری و اجتماعی-اقتصادی مورد مطالعه قرار داد. وی این روابط را به ترتیب روابط اجباری و روابط اختیاری نامید. او همچنین آبادیها را بر حسب درجه، نوع، تنوع، کثرت، شدت و فراوانی ارتباط با شهر تفت تقسیم بندی نمود و سه حوزه پیرامون شهر تفت به نام حوزه جذب، حوزه نفوذ و حوزه تاثیر را شناسایی نمود. شناسایی آبادهای مرکزی (مکان مرکزی) بر اساس حجم روابط متقابل نقاط روستایی با یکدیگر یکی دیگر از نتایج این پژوهش می باشد.

  • محمد رضا رضوانی(1381 ه ش) در تحقیقی (مقاله) با عنوان تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران، روابط و مناسبات شهر و روستا در اطراف تهران را در چهارچوب مدل حومه تحلیل کرده می باشد. وی در این پژوهش به نتایج ذیل دست یافته می باشد:

الف) امروزه اکثر نواحی روستایی استان تهران تأثیر حومه شهر تهران و شهرهای اقماری مجارو آن را اعمال می­کنند و به عنوان عرصه­ای تکمیلی برای کارکردهای شهری به شهر تهران اقدام می­کنند.  پس گونه خاص از روابط شهر و روستا و متفاوت با سایر نواحی کشور در اطراف تهران در جریان می باشد که منجر به پیدایش نوع ویژه­ای از روستا و زندگی روستایی شده می باشد؛

ب) تنوع و گستردگی روابط، موجب یکپارچگی عملکردی و فضایی شهر و روستا، تبدیل نواحی روستایی به نواحی روستایی-شهری مختلط و کمرنگ شدن مرزهای تفکیک شهر و روستا شده می باشد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد