تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

مقالات:

  • قدیمی ترین پژوهش انجام گرفته در ارتباط با چارچوب نظری پیرامون روابط شهر و روستا؛ مربوط به نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک[1] (1959م) استاز دیدگاه وی نظام متمرکز کشورهای شرقی تأثیر اساسی در شکل گیری روابطی داشته می باشد که بیشتر به نفع شهر صورت بندی می شده می باشد.
  • پل وارد انگلش[2] جغرافیدان آمریکایی به عنوان یکی از پیشگامان مطالعات روابط شهر و روستا در ایران در پی تحقیقات خود در سالهای 1341 تا 1342 در کرمان با عنوان ” بهره و ده در ایران : سکونت واقتصاد در حوضه کرمان ” روابط شهر کرمان با روستاهای پیرامونش را در زمینه بافت قالی و قالیچه،تولید خشکبار و پرورش دام را مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه تحقیقات وی نشان از وحدت و همبستگی شهر کرمان با روستاهای اطرافش داردوی در بررسیهای خود چارچوب حاکم بر روابط ناحیه را در یک قالب استعماری ذکر می کند که روستاهای ایرانی تحت سلطه شهرها قرار گرفته اند.
  • مارسل بازن[3] (1973) مانند محققانی می باشد که در چارچوب روابط شهر و روستا بررسیهای فراوانی انجام داده می باشد. وی با مطالعه منطقه قم با تأیید نظریه انگلش در راستای تأثیر و کارکرد شهر در برابر روستا به پدیده استعماری شهر بر روستا تأکید دارد. از نظر او عامل اصلی این ارتباط تولید و توزیع قالی می باشد که باعث همبستگی اقتصادی– اجتماعی و سیطره ارتباط شهر بر سکونتگاههای رو ستایی  بویژه بعد از اصلاحات ارضی و تکیه بر تولید قالی شده می باشد. وی این ارتباط را بسیار پیچیده می داند و در این بین نفوذ گسترده تجاری شهر را به همراه سرمایه گذاری و سرمایه داران شهری در بافت و تولید فرش و نظام حاکم اداری را در جذب روستاییان به طرف شهر مهمتر و موثرتر می داند.
  • کاستلو یکی از محققانی می باشد که در خصوص شهر و حوزه نفوذ در ایران مطالعه نموده می باشد. او در سال (1976) در ناحیه کاشان و حوزه نفوذ مطالعه­های عمیقی انجام داده می باشد. او هم رویه با انگلیش و بازن، تأثیر شهر را عاملی اصلی در شکل گیری روابط روستا و شهر می­داند، به طوریکه وابستگی­های فضایی سکونتگاههای روستایی به شهر با در نظر داشتن این تأثیر صورت می­گیرد. او در تحقیقات خود ساختار اجتماعی و اقتصادی شهرهای کاشان، آران-بیدگل را در نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران و منطقه کاشان مورد توجه قرار داده و مرکزیت بلامنازع شهر کاشان را در اقتصاد منطقه به اثبات رسانده و وابستگی­های آبادیهای پیرامون شهر کاشان را جهت فروش محصولات و تولیدات دستی، تامین خدمات و تسهیلات از این شهر مورد تاکید قرار داده می باشد.

[1] – Hans Bobek

[2]– Paul Ward English

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Marcel Bazin

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه