عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جمع­آوری داده­ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی به تبیین زیر بهره گیری شده می باشد:

  • اسنادی: در این روش آغاز منابع مرتبط با روابط شهر روستا شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند و از آمار سازمانهای مختلف همچون منابع طبیعی، مرکزآمار ایران، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سازمان هواشناسی..بهره گیری شده می باشد.
  • میدانی: شامل نظاره مستقیم، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با اهالی روستا می­باشد. پس از جمع­آوری داده­های مورد نیاز برای تحلیل داده­ها از نرم افزارهایی همچون Exel و Spss مورد بهره گیری قرار می­گیرد. همچنین برای تحلیل­های فضایی و ترسیم نقشه از نرم افزار Arc Gis بهره گیری می­گردد.

7-1- فرایند انجام پژوهش

  • انتخاب، تبیین وتحلیل مسئله پژوهش
  • انتخاب، طراحی وتشریح روش های پژوهش
  • گردآوری اطلاعات وداده ها
  • طبقه بندی، تجزیه وتحلیل وتفسیرداده ها
  • تدوین گزارش پژوهش (شکل شماره 1-1).

 

 

مفهوم روستا

فضایی اجتماعی با قلمرو مشخص عرفی/حقوقی و با جمعیتی کم یا زیاد که در آن نوع خاصی از فعالیت­های اقتصادی-اکثرا فعالیت­های بخش اول اقتصادی-بر اساس روابط مکانی-فضایی و اجتماعی-اقتصادی به انجام می­رسد(سعیدی، 1388، 21). روستا از نظر مفهوم و تعریف پیوسته در مقایسه با شهر مورد مطالعه قرار می­دهند.  البته همیشه نمی­توان به سادگی مرز مشخصی میان روستا و شهر قائل گردید و با ارائه تعریفی کوتاه، این دو گونه واحد سکونتگاهی را از یکدیگر مجزا ساخت. برای تفکیک روستا از شهر نیز شاخص­هایی در نظر گرفته می­شودعمده­ترین این شاخصها عبارت­اند از:

الف) وسعت؛

ب) وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی؛

ج) درجه اشتغال، قشربندی اجتماعی؛

د) درجه پیچیدگی روابط و مناسبات؛

ه) چگونگی بهره­گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی و سیاسی؛

و) اندازه و ترکیب جمعیت که رایج­تر از موارد دیگر و معمولا معیاری تعیین کننده می باشد(سعیدی، 1390، 18-19).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه