عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

  • عزیز پور، فرهاد در سال 1387در پایان نامه دکتری خود (تأثیر پیوندهای شهری در توسعه روستایی با تاکید بر تولید شیر در ناحیه لیتکوه آمل )به این نتیجه می رسد که براساس جریان محصول (شیر)جریانات دیگر نظیر سرمایه ،اطلاعات وفن آوری ،کالا و مردم شکل گرفته که این جریانات ماهیتی دوسویه و متصل دارند که سبب ایجاد پیوندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ارتباطی در سطح شبکه شده اند.
  • حسینی حاصل، صدیقه در سال 1389در رساله دکتری خود تحت عنوان مطالعه تطبیقی طریقه تحولات کالبدی –فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامون کلانشهر تهران (پس از انقلاب اسلامی )نتیجه می گیرد که حاکمیت بلامنازع پایتخت به عرصه های در نتیجه طریقه های بی رویه رشد وگسترش کلانشهر به پدیده های خزش شهری و خورندگی چشم انداز محیطی منجر شده می باشد و به تبع عوامل مختلف درونی و بیرونی تاثیر گذار بر این طریقه وضعیت کالبدی – فضایی روستا ها نیز متحول شده می باشد .
  • سلطانی مقدس، ریحانه در سال 1386در پایان نامه دکتری خود (تأثیر پیوندهای روستایی شهری در تحول روستایی با تاکید بر سرمایه گذاری ناحیه ای در محدوده روستایی طرقبه)به این نتیجه رسید که جریانها و پیوندها ی مختلفی میان کانون های روستایی و شهری هست که بقای کانون های کوچکتر وابسته به این جریانها و پیوندهاست .همچنین نشان می دهد که سرمایه گذاری ها در شکل گیری تحولات مثبت و پایداری روستا تأثیر دارد.
  • تقی زاده، فاطمه درسال1384در پایان نامه خود با عنوان هدف تشخیص مکانیسم های موثر در تجهیز و تقویت بازار های محلی ،شناخت فعالیت های کلیدی و روابط متقابل پیشین وپسین بین مراکز تولیدومصرف به مقصود فراهم آوردن امکان تقویت اقتصادهای محلی و…اهداف اصلی خود قرار داده می باشد.
  • خلیفه، ابراهیم در سال 1390 در رساله خود تحت عنوان روابط و مناسبات شهر، روستا و عشایر با تاکید بر راهبرد شبکه منطقه­ای در ناحیه مرودشت نتیجه می­گیرد در ناحیه مرود شت در نتیجه تمرکز شدید فضایی امکانات، خدمات و نهادها در شهر و ازطرفی وجود نظام واسطه­گری محصولات تولیدی روستایی-عشایری، همواره روستا، شهر و عشایر با هم دارای روابط و مناسباتی قابل توجه بوده­اند و به دلیل تسلط تأثیر کانون شهری در ناحیه، از این رو جریانات نیز به نفع شهر و به زیان عرصه­های روستایی و عشایری شکل پذیرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه