تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ساختار زمین

محدوده مورد مطالعه از نظر زمین شناسی در محدوده واحد ماشکید زون مکران واقع شده می باشد. زون مکران مانند تقسیمات زمین ساختی ایران می­باشد که گستره عظیمی از جنوب شرق کشور را در بر می­گیرد، زون مکران از جنوب به دریای عمان، ازشمال به کمربند افیولیتی از غرب گسل زندان میناب و از شرق به سیستم گسله اورتاچ-نال محدود می­گردد. ناحیه مکران اساسا از تناوب واحدهای سنگی شیل و ماسه سنگ کرتاسه بالایی تا میوسن تشکیل شده می باشد که نوع پوسته اقیانوسی به حساب می­آید. این رخساره افیولیتی به سمت جنوب به آمیزه رنگین یا آمیزه رسوبی فلیش و سپس به مولاس تبدییل می­گردد. واحد ماشکید مجموعه­ای از ماسه سنگ-شیل(تفکیک نشده) تشکیل شده می باشد که در داخل آن رخساره­های متفاوت از قبیل شیل، ماسه سنگ همراه با میان لایه شیلی، شیل همراه با میان لایه سنگی و تناوب شیل و ماسه سنگ هست( مطالعات تفضیلی-اجرایی گروک-هنزامان، 1384، 11).

گسل بشاگرد با امتداد شرقی-غربی از گسل­های تاثیر گذار در زمین شناسی محدوده مورد مطالعه می باشد، بر اساس تئوری تکتونیکی در امتداد این گسل صفحه عربستان به زیر صفحه ایران رفته و نتیجه آن گسترش وسیع سنگ­های افیولیتی و آمیزه رنگین در این محدوده می باشد. یکی از ویژگیهای اینگونه زونهای زمین ساختی گسترش نهشته­های فلیشی می­باشد که در شمال محدوده دارای گسترش زیادی می­باشد. سازندهای زمین­شناسی این حوزه متعلق به دوران سوم و عهد حاضر می باشد که قسمت اعظم آن را ماسه سنگ، ماران و شیل تشکیل داده می باشد. امتداد بیشتر طبقات شرقی-غربی بوده و رسوبات قدیمی­تر در قسمت شمالی و رسوبات جوانتر در قسمت جنوبی محدوده گسترش دارند. قدیمی­ترین سنگ­های شناخته شده در محدوده مربوط به زمان الگومیوسن می­باشد. این رسوبات در قسمت عمده­ای در شمال محدوده گسترش داشته و از ضخامت زیادی برخوردار می باشد. جنس این واحد سنگی از مولاس بوده که از ماسه سنگ، مارن، سلیت و کنگلومرا تشکیل شده می باشد. به علت تغییرات شدیدی که در نحوه رسوب­گذاری به وجودآمده جنس رسوبات نیز متنوع بوده به طوریکه در بعضی نقاط به علت کم شدن عمق در لابه لای طبقات ماسه سنگی و مارنی این سازند، لایه­های نازک گچ و نمک به فراوانی دیده می­گردد. عوامل زمین ساختی(گسل­ها) در محدوده عامل اصلی ساختمانهای هیدرولوژیکی بوده، زیرا سازندهای موجود در ارتفاعات به تنهایی از نفوذپذیری بسیار ضعیفی برخوردار می­باشند. بلکه این گسلها و درز و شکفهایی بوجوده آمده می باشد که سبب نفوذ پذیری ثانوی در آنها می­گردد. بطوریکه می­توان گفت فرورفتگیها توسط عوامل تکتونیکی به وجودآمده و در این نواحی رسوبات آبرفتی گودال­ها را از مواد رسوبی نسبتا دانه­درشت پر نموده و موجب تشکیل سفره­های آبدار شده می باشد(طرح جامع شهر زابلی، 1387، 5).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه