عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ابعاد خانوار

به گونه متوسط بعد خانوار بخش مرکزی در سال 1375 برابر 5.8 درصد بوده می باشد که در سال 1385 به 4.5 درصد کاهش یافته و در سال 1390 نیز با کاهش همراه بوده می باشد و به 4.1 درصد رسیده می باشد. با در نظر داشتن اینکه در یک دورزه زمانی 15 ساله بعد خانوار کاهش یافته، می­توان گفت در ادورا گذشته به دلیل وجود فرهنگ سنتی و عدم رعایت اصول تنظیم خانواده، بعد خانوار بالا بوده می باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه شغل روستائیان کشاورزی بوده بخاطر افزایش نیروی کار و کمک به خانواده معتقد به داشتن فرزند بیشتر بوده­اند. شاید در دوره های بعدی با افزایش سطح سواد، آگاهی از طریق گسترش رسانه­ها در ناحیه و سخت­تر شدن زندگی و امرار معاش و تهیه نیازهای اولیه برای خانواده مانند مسکن بعد خانوار کاهش یافته می باشد. زیرا درگذشته افراد با هزینه پایین و بهره گیری از خشت و گل خانه­های بزرگی برای خانواده­های خود فراهم می­کردند در حالی که امروزه با طریقه رو به رشد فرهنگ شهری ساخت مساکن تحول پیدا کرده­اند و هزینه­ها افزایش یافته و تامین مسکن برای خانواده­های پرجمعیت به مراتب سخت­تر شده می باشد. نکته قابل توجه اینکه با مطالعه بعد خانوار در دو دهستان زابلی و بیرک نیز معلوم گردید این دو دهستان نیز در طی این 15 سال با کاهش بعد خانوار مواجه بوده­اند اما دهستان زابلی با کاهش بیشتری همراه بوده می باشد که یکی از علت های آن می­تواند نزدیکی روستاهای آن به شهر زابلی و تبادل افکار و عقاید روستائیان با افراد ساکن در شهر باشد(جدول شماره 16-3).

سواد و آموزش

در بین پارامتر های جمعیتی، ترکیب سواد به علت ارتباط مستقیم آن با سطح توسعه نواحی و پیشرفت اجتماعی آن از جایگاه مهمی بر خوردار می باشد. در واقع، طریقه با سوادی نشان دهندۀ حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می باشد که به آن نایل شده می باشد. پس وضع سواد و دانش جمعیت انسانی، نه تنها تعیین کننده درجه و کارایی آن می باشد، بلکه هر گونه تغییر و تحول وضعیت سواد و آموزش، اثرات خود را روی ابعاد مختلف جمعیتی بر جای خواهد گذاشت(جوان، 1380، 156). برای مطالعه سواد و آموزش بایستی افراد بالای 6 سال مورد مطالعه قرار بگیرند، جمعیت بالای 6 سال یا با سواد، بی سواد و یا محصل هستند. بر این اساس با مطالعه افراد بالای 6 سال در دهستان بیرک به تفکیک جنس، 34.4 درصد مردان و 25.8 درصد زنان با سواد، 0.1 درصد مردان و 12.5 درصد زنان بی سواد و 16.5 درصد مردان و 11.7 درصد زنان محصل هستند. در دهستان زابلی 30درصد مردان و 26 درصد زنان با سواد، 4.7 درصد مردان و 14.5 درصد زنان بی سواد و 13.8 درصد مردان و 11 درصد زنان محصل هستند. به گونه کلی در بخش مرکزی 31.3درصد مردان و 25.7 درصد زنان با سواد، 3.5 درصد مردان و 14 درصد زنان بی سواد و 14.3 درصد مردان و 11.2 درصد زنان محصل هستند. با در نظر داشتن آمار در بخش مرکزی 17.5 درصد جمعیت بالای 6 سال بی سواد هستند که از این تعداد 14 درصد را زنان تشکیل می­دهند. علت بالا بودن درصد بی سوادی زنان در ناحیه مورد مطالعه دلایلی زیادی دارد، اما دو دلیل اصلی آن کمبود مراکز آموزشی در ناحیه و موانع فرهنگی می باشد(جدول شماره 17-3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه