هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب جهت مناسب ساختمانها

نتایج بدست آمده در مطالب های قبلی اظهار شده که با در نظر داشتن آن روش می گردد که بهترین جهت برای احداث ساختمانها که در فصول گرم، کمترین اندازه تابش را داشته باشد و در ایام سرد، بیشترین اندازه تابش را دریافت کند حدود 15 درجه به سمت جنوب شرق می باشد.

لازم به تذکر می باشد که از 35 درجه جنوب شرقی تا 20 درجه جنوب غربی همچنان به عنوان جهات مجاز می تواند تلقی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4-14- نتایج و پیشنهادات کلی

الف- جداول (ماهوئی) گویای مصالح ساختمانی، ابعاد دیوارها و سقف های مناسب آب و هوای قم می باشد که در فاصله زمانی بیش از 8 ساعت حرارت را از خود عبور می دهند. (نظیر خشت و گل، آجر وبتن) به کاربودن در و پنجره های چوبی و یا در موازی پنجره دوجداره نیز توصیه می گردد. خاطر نشان می گردد که بعد از بخش اقلیم صفحه ای در ارتباط با سر پناه برای اقلیمهای گرم و خشک راهنمای طراحش فضاهای عمومی و خصوصی در اقلیم گرم و خشک با در نظر داشتن آب و هوای شهر که در این ردیف قرار می گیرد تبیین داده خواهد گردید.

ب) سر کوچه ها بگونه ای انتخاب و طراحی شوند که حتی المکان در مسیر تنور مطلوب و از سربادهای نامناسب شرق در امان باشند.

ج) کاشت گیاهان مناسب در کلیه کوچه ها و خیابانها و میادین و مرکز دیگر نیز از نظر ایجاد سایه مطلوب خواهد بود.

د) ساختمانهای مسکونی بهتر می باشد با روش حیاط مرکزی که اتاقهای گرداگرد آن قرار گرفته اند طراحی شوند، احداث فضای سبز و حوض و آب نما جهت افزایش رطوبت و سایه در کاهش شدت گرما و مطبوع کردن محیط زیست مفید خواهد بود.

سایه اند کمکی می باشد در جهت جلوگیری از اثرات یاد شده و همچنین ورود بادهای داغ و غبار آلود درختها، بوته ها و آب و موجود در چنین فضاهایی باعث خنکی هوا از طریق تبخیر شده به نشست گردو خاک و ایجاد سایه کمک می نمایدو  باعث آسایش بصری وروانی می شوند بهترین فضای خارجی در این اقلیمها حیاط می باشد هوای سرد شب- که سنگین تر از هوای گرم اطراف می باشد می تواند در این حیاط ها نسیمها هم در این انبارهای هوا سرد تاثیری نخواهند گذاشت. یک حیاط کوچک به طرق مختلف عالیترین تنظیم کننده حرارتی می باشد.

دیوارهای بلند جلو خورشید را سد می کنند و در نتیجه سطوح وسیع داخلی و کف حیاط در گونه روز در سایه قرار خواهند گرفت. هوای خنک تر سطوح خنک تر و خاک موجود در زیر حیاط حرارت را از محیط اطراف به طرف خود جلب نموده آن را در شب به آسمان بازتاب می نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد