عنوان کامل پایان نامه :

 هتل بانوان در شهر مقدس قم

قسمتی از متن پایان نامه :

برآورد تعداد زائرین و گردشگران شهر قم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس نتایج اولیه طرح جامع گردشگری استان قم در سال 1383 تعداد زائرین و گردشگران استان 13560 هزار نفر برآورد گردیده می باشد.

در ادامه طریقه افزایشی تعداد مطلق زائران وگردشگران شهر ونسبت جمعیت زائران به جمعیت شهر بر اساس برآوردهای استانی قم سالانه پذیرایی حدود 13 میلیون زائر(گردشگر) می باشد. این رقم به مفهوم پذیرش جمعیت بالای غیر ثابت در سال و افزایش همیشگی آن تا 50 درصد جمعیت ثابت در شهر می باشد (400000 نفر در روزهای اوج طرح ملی گردشگری) که به نظر می رسد در سطح کشور (حتی در شهر مقدس مشهد) نظیر نداشته باشد. این وضعیت با در نظر داشتن پیش بینی های موجود برای افزایش جمعیت شهر و تعداد گردشگران (سال1390 بیست میلیون نفر) تشدید گردید، نزدیکی شهر قم به مراکز عمده جمعیتی داخل کشور و قرار داشتن قم در مسیر راه های مواصلاتی 17 استان کشور باعث کوتاه شدن مدت متوسط اقامت شده می باشد. همچنین مولفه های جایگاه مکان و اقلیمی شهر قم در کنار ضعف امکانات و جاذبه های تفریحی و سیاحتی و نیز ضعف و محدودیت های تاسیسات اقامتی همراه با بهبود زیر ساخت ها و خدمات حمل و نقل مسافرتی و جاذبه های تفریحی و سیاحتی از عوامل مهم کوتاه شدن مدت سفر بوده می باشد.

 

 

 3-  23-  زائران و گردشگران داخلی و خارجی:

بر اساس آمارهای موجود تعداد جهانگردان خارجی وارد شده به استان طی سالهای 82- 1376 از میانگین نرخ رشد 7/18 درصدی برخوردار بوده که از تعداد 40025 نفر در سال 76 به رقم 111779 نفر در سال 82 رسیده می باشد همچنین تعداد گردشگران خارجی وارد شده به استان در سال 82 نسبت به سال 81 از رشدی معادل2/68 درصد برخوردار بوده که این امر اکثرا به تحولات کشور عراق در سال 1382 و سرازیر شدن سیل زائران عراقی به استان باز می گردد. تعداد گردشگران خارجی بر اساس آمار وارقام طی سالهای 1375 تا 1382 به ترتیب 38011، 40025، 41827، 48074، 61500، 75300،66472، 111779 نفر بوده می باشد مه بدین ترتیب استان در سالهای 1382، 1379، 1380 به ترتیب با 1/68، 9/27 و 4/22 درصد رشد و درسال 1381 با 7/11 درصد کاهش جهانگردان خارجی روبرو بوده می باشد.

سهم استان از جهانگردان وارد شده به کشور در سال 1376، 2/5 درصد بوده که با کاهش و افزایش صورت گرفته در سالهای مختلف به 2/4 درصد در سال 1381 کاهش یافته می باشد (بعلت در دسترس نبودن آمار جهانگردان خارجی وارد شده به کشوردر سال 82، امکان محاسبه سهم استان از کشور نبوده اما با در نظر داشتن افزایش جهانگردان (111779) این سهم فزاینده خواهد بود.

بر اساس مستندات آماری سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان تعداد زائران و گردشگران داخلی اقامت یافته در واحدهای اقامتی استان از 281000 نفر در سال 77 به 432000 نفر در سال 1380 افزایش یافته می باشد رشد متوسط سالیانه زائران داخلی طی سالهای 80- 1377 معادل 4/13 درصد بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی طریقه ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم نمود؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه