عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش مرکزی شهرستان مهرستان در سرشماری 1390، 44900 نفر جمعیت داشته می باشد که 10112 نفر شهری و 34788 نفر روستایی هستند. دهستان زابلی با 1 شهر، 119 روستای دارای سکنه، 36230 نفر جمعیت و با 2561.5 کیلومتر مربع مساحت، تراکم نسبی آن حدودا 14 نفر در کیلومتر مربع می­باشد در حالی که تراکم نسبی دهستان بیرک حدود 6.5 نفر در کیلومتر مربع می­باشد که تقریبا نصف دهستان زابلی می باشد، که علت های آن را می­توان با وسعت این دو دهستان و وجود شهر زابلی و جاذبه­های آن، در دهستان زابلی مرتبط دانست. به گونه کلی با در نظر داشتن اینکه بخش مرکزی 44900 نفر جمعیت و 3900 کیلومتر مربع مساحت دارد، تراکم نسبی آن 11.5 نفر در هر کیلومتر مربع می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-3- پراکنش روستاها بخش مرکزی در رده­های جمعیتی بر اساس خانوار

با توجه  به جدول شماره 9-3، 41 روستا کمتر از 20 خانوار، 39 روستا بین 20 تا 49 خانوار و 23 روستا بین 50 تا 99 خانوار قرار گرفته اند که 86.5 درصد از 119روستای دهستان زابلی را تشکیل می­هند که مجموعا 13693 نفر جمعیت دارند. 9 روستا بین 100 تا 149 خانوار، 2 روستا بین 150 تا 199، 2 روستا بین 200 تا 249 خانوار و 3 روستا بیش از 250 خانوار دارند که مجموعا  12452 نفر جمعیت دارند. در دهستان بیرک 19 روستا کمتر از 20 خانوار، 17 روستا بین 20 تا 49 خانوار و 10 روستا بین 50 تا 99 خانوار قرار گرفته­اند که 92 درصد از 50 روستای دهستان بیرک را تشکیل می­دهندکه مجموعا 6218 نفر جمعیت دارند. 3 روستا بین 100 تا 149 خانوار و 1 روستا بین 200 تا 249 خانوار قرار گرفته اند که مجموعا 2452 نفر جمعیت دارند. خاطر نشان می گردد که در دهستان بیرک هیچ روستایی بالای 250 خانوار ندارد. در یک نگاه کلی 149 روستای بخش مرکزی کمتر از 100 خانوار دارند که چیزی حدود 88 درصد  روستاهای بخش مرکزی می باشد. پراکنش فضایی روستاهای بخش مرکزی حاکی از این می باشد که در هر دو دهستان بیرک و زابلی، روستاها به صورت پراکنده و کوچک استقرار یافته­اند که علت های متعدد دارد مانند تاثیر بستر محیط طبیعی و ویژگی­های اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی، اما می­توان گفت یکی از علت های اصلی آن کمبود منابع آب و خاک می باشد (جدول شماره 12-3 و نقشه شماره 5-3 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه