عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

سابقه سکونت و فعالیت در محدوده مورد مطالعه

نام قدیمی این شهر “مگس” بوده و در 59 کیلومتری جنوب باختری سراوان قرار دارد. این سکونتگاه در واحد جلگه قرار گرفته می باشد و از آب و هوای گرمسیری برخوردار می باشد. مذهب ساکنین آن سنی و از نظر قومی بلوچ می­باشند. منابع آب آنها از طریق قنوات تامین می­گردد. محصولات آن غلات، خرما، ذرت و لبنیات بوده و شغل مردم آن زراعت و گله داری می باشد(طرح جامع شهر زابلی، 1387، 5). قلعه مگس در این شهر که بنا به گفته ریش سفیدان محل که آنها نیز از پدران خود شنیده­اند در حدود 400 سال قبل شخصی بنام غیب الله حسینی، قناتی بنام لس در این روستا حفاری کرده و در کنار مظهر آن، قلعه­ای به نام مگس احداث می­نماید و از آن رو بر مردم این منطقه حکمرانی می­کند. بعدها شخص دیگری بنام شاه جهان نمود با افراد خود به این منطقه مراجعه و قنات دیگری به نام “مگس” احداث می­نمایند، قلعه را باسازی می­کنند. این شخص طی درگیرهایی با طایفه بارکزهی و حسینی­ها، سرانجام بر این طایفه پیروز شده و تا اواخر حکومت رضاخان بر منطقه حکومت می­کند(طرح هادی شهر زابلی،1386). طبق گفته مردم حدود 40 سال می باشد که قلعه مزبور خالی از سکنه شده و به صورت متروک درآمده می باشد. بافت قدیمی شهر در محدوده قلعه مگس بوده، که در کنار مظهر قنات به همین نام بنا گردیده می باشد و در حال حاضر خرابه­ای بیش از آن باقی نمانده می باشد. ساکنین قلعه مزبور در حدود 40 سال پیش با ازدیاد جمعیت و امنیت کافی از آن خارج شده و در اطراف شروع به خانه­سازی نموده­اند. اکثریت جمعیت یاده شده در روستای میرآباد(با فاصله کمی از قلعه) سکونت گزیده­اند. از طرفی به دلیل وابستگی شدید مردم به منابع آب و خاک با هدف اشتغال کشاورزی و احداث قنات دیگری به نام بهرآباد، بخشی از جمعیت گرایش به اسکان در این محدوده پیدا نموده­اند. به مرور با افزایش جممعیت در این دو سکونتگاه  و توسعه هر یک از آنها در حال حاضر به عنوان دو محله شهر زابلی به شمار می­طریقه. بر این اساس دو عامل اصلی تاثیرگذار سکونت در ناحیه مورد مطالعه امنیت و آب هستند به طوریکه با حفر قنات و احداث قلعه، شهر زابلی به وجود آمده می باشد. بعدها که در منطقه امنیت مستقر شده مردم  از قلعه بیرون آمده و با حفر قنوات باعث گسترش حیطه سکونت شده­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه