دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این بخش به مرور ادبیات متغیرهای پژوهش می­پردازیم. مطالب این فصل حاوی چکیده­ای از کندوکاوی عمیق و وسیع در آن چیز که که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات هست، می­باشد. مطالب این فصل شامل چهار بخش اصلی می باشد. در بخش اول به مطالعه مفهوم دانش از ابعاد مختلف پرداخته می گردد. بخش دوم پیرامون موضوع مدیریت دانش بوده و شامل مطالبی در ارتباط با تعریف مدیرت دانش، سیستم های مدیریت دانش، مدل های مختلف مدیریت دانش و … می باشد . در بخش سوم پیشینه پژوهش در قالب تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته تشریح می­گردد و در بخش چهارم مبنای نظری پژوهش معرفی می گردد.

2-1) دانش

2-1-1) داده، اطلاعات و دانش

برای درک بیشتر مفهوم مدیریت دانش لازم می باشد تعریفی از دانش ارائه کنیم، اما پیش از آن، تفاوت‌های داده، اطلاعات و دانش را اظهار کرده و به ارائه  تعریفی از هر یک از آنها می پردازیم.

تعریف داده، اطلاعات و دانش کار مشکلی می باشد و تنها از دیدگاه بهره گیری کنندگان می­توان آنها را از هم تشخیص داد(کرمی وا سفیدانی، ۱۳۸۳). بدین مقصود در ادامه به بعضی از تعاریف داده، اطلاعات و دانش از دیدگاه صاحب­نظران مختلف تصریح می گردد.

برای شکل گیری اطلاعات و دانش مدل های گوناگونی ارایه شده می باشد که از میان آنها سه مدل معروف تر می باشد. مدل اول در 1990 توسط استیفن تاثیل ارایه شده می باشد که به نام سلسله مراتب داده ها نامگذاری شده می باشد .

در مدل دوم که 1997 توسط جینی بلنگر ارایه گردید،  همان سلسله مراتب پذیرفته شده می باشد اما میان دو طیف استقلال زمینه ، متن و درک و فهم قرار گرفته می باشد و با ویژگیهای متمایزی در هر یک از نقاط اصلی در این طیف ارایه گردیده می باشد . درمدل سوم که توسط ناتان شیدروف در 2004 ارایه شده می باشد همان سلسه مراتب مورد توجه قرار گرفته می باشد . (وردی نژاد و بهرامی، 1392)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای آشنایی با آنها در این بخش به این سه مدل می پردازیم؛

مدل اول :  سلسله مراتب داده ها

این مدل توسط استیفن تاثیل در 1990 ارایه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای