دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 مولفه های هوش معنوی در اسلام

بشر امروز به دنبال دینی می باشد که در عمق تأمین معنویت، راه حلی برای زندگی اجتماعی اش هم داشته باشد. خصوصیات ایلام این می باشد که همه عوامل رشد انسانی، رشد مادی و رشد معنوی در او هست و حیات قلبی و روحی و معنوی بشر غیر از در ارتباط با خدا معنا ندارد( گلچین، 1390؛ 44).

در فرهنگ موثق ایرانی اسلامی بطور ضمنی هوش معنوی مورد توجه قرار گرفته می باشد. بطور مثال، جامی(1381) بر اساس متون  مذهبی مولفه های زیر را برای هوش معنوی بر شمرده می باشد:

 1. نظاره وحدت در ورای کثرت ظاهری
 2. تشخیص و دریافت پیام معنوی از پدیده ها و اتفاقات
 3. سوال و دریافت جواب معنوی در مورد منشإ و مبدأ هستی( مبدأ و معاد)
 4. تشخیص قوام هستی و روابط فردی بر فضیلت عدالت انسانی
 5. تشخیص فضیلت فرا روندگی از رنج و خطا و بکارگیری عفو و گذشت در روابط بین فردی
 6. تشخیص الگوی معنوی و تنظیم رفتار بر مبنای الگو
 7. تشخیص الگوی معنوی و تنظیم عوامل درونی و بیرونی در جهت رشد بهینه این فرایند
 8. تشخیص معنای زندگی، مرگ و حوادث مربوط به منشور، مرگ و برزخ، بهشت و دوزخ روانی
 9. درک حضور خداوند در زندگی معمولی
 10. داشتن ذوق عشق و معرفت که در آن عشق به وصال منشأ دانش می باشد نه استدلال و قیاس
 11. داشتن هوش شاعرانه که معنای نهفته در یک قطعه شعری را بفهمد
 12. هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرآنی می گردد و موجب می گردد افراد کلام انبیا را راحتر و با عمق بیشتر درک نمایند.
 13. هوش معنوی در فهم داستانهای مقدس و استنباط معنای نمادین این داستانها کمک فراوانی می کند.
 14. هوش معنوی که در قرآن در مورد آن، صفت الوالالباب بکار رف5ته می باشد باعث می گردد افراد به جوهره حقیقت پی ببرند و از پرده های اوهام عبور کنند.

هرچند عرفای اسلامی نیز این مولفه ها را ذکر نموده اند اما از آنجایی که این مولفه ها به بشر بینش می دهند و باعث افزایش سازگاری او با هستی می شوند می توان آنها را جزء مولفه های معنوی قلمداد نمود.

عوامل موثر در هوش معنوی که در قران بعنوان تقوا و پرهیزگاری لمداد شده می باشد به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه داری، عبادات، خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آیات آن می توانند تأثیر اساسی در تقویت هوش معنوی داشته باشند( غباری بناب و دیگران، 1386: 137).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان