شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد شفافیت در روابط

چهارمین و آخرین جزء تشکیل دهنده رهبری به روابط نزدیک با سطوح بالای گشودگی و اعتماد تصریح دارد و نشان می دهد تا چه حد رهبر به تقویت یک ارتباط باز و شفاف با دیگران برای فراهم ساختن فرصت بهره گیری از ایده ها، نظرات و چالش ها در آینده نزدیک می پردازد. در چنین حالتی رهبر با توسعه ویژگی های مثبت مانند خوش بینی، امید و اعتماد به نفس به ایجاد چنین روابطی کمک می نماید و زمینه رشد خود و پیروان را فراهم می سازد. بطور کلی یکی از شرایط ضروری برای داشتن شفافیت در روابط، عملکرد یکپارچه تری در تمام جنبه های زندگی می باشد. دانشمندان عقیده دارند رهبری موثق در صورتیکه رهبر در جایگاه های متفاوت، نقابهای متفاوتی را بپذیرد هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین گاردنر و همکارانش بر اهمیت جوسازی توانمند و داشتن رهبر در داشتن روابط شفاف تاکید کرده اند. در حقیقت شفافیت در روابط، ارائه و اظهار اصالت خود به دیگران می باشد که این قبیل رفتارها، یا عیان سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات و اظهار افکار و احساسات حقیقی، اعتماد متقابل را بهبود می بخشد( کاهه، 1391: -22 -23).

       آن چیز که در اینجا بسیار اهمیت دارد این می باشد که اگرچه این چهار بعد در ادبیات روانشناسی توجه زیادی را به خود جلب نموده می باشد اما به رغم اهمیت این پژوهش ها، این چهار بعد بصورت سازه هایی جدا از هم موردمطالعه قرار گرفته می باشد و در خصوص اینکه این اجزاء می توانند بخش هایی از یک سازه مرکزی باشند، بحثی نشده می باشد. مطالعات کرنیس و گلدمن در سال 2005 بعنوان گامی در جهت در نظر داشتن این اجزاء بعنوان مولفه های یک سازه جامع و یکپارچه نشان داد، زمانیکه چهار جزء هوشیاری، پردازش بی طرفانه، جهت گیری ارتباط ای و رفتار موثق با یکدیگر ترکیب می شوند متغیر مرکبی را به وجود می آورند که ارتباط مثبتی با اقدامات بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و اعتماد به نفس به بالا دارد و پیش روی ارت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان