دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مدیریت دانش

بشر تاکنون دو دوره اقتصادی را پشت سر گذاشته می باشد. زمانی اقتصاد بشری مبتنی بر کشاورزی بود. پس از آن با ابزارگرایی و آشنایی با اعجازی که علوم مکانیک و سپس برق ایجاد نمود، دوره اقتصاد صنعتی پایه گذاری گردید. در این دوره­ها زمین و کار به عنوان اصلی ترین عناصر و سرمایه­های آدمی تلقی می‌شدند. “توانگر” نیز به کسی اطلاق می­گردید که بیشترین بهره­مندی را از این دو نوع دارایی داشت.  اما عصری که در آن زندگی می‌کنیم، بدون تردید در هیچ کدام از دو عصر کشاورزی و صنعتی نمی گنجد. اگر چه کماکان زمین و کار دو مزیت مناسب در برتری جویی ها محسوب می شوند، اما در عصر کنونی، که به عصر “اطلاعات و دانش ” موسوم شده می باشد، مزیت اصلی در”سرمایه دانشی “نهفته می باشد.

هم اکنون بزرگترین شرکت­های دنیا، برتری اصلی خود را نه در دارایی­های انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازار بزرگ، بلکه در “دانش در جریان فرآیند های خود”  کسب نموده اند.

شکل 2-3 نشانگر حضور “نیروی کار”، “سرمایه”، “زمین” و “دانش ” در سه اقتصاد مذکور می باشد. همچنان که ملاحظه می گردد، اقتصاد امروز آن چنان بر پایه دانش شکل گرفته که از آن به عنوان “اقتصاد دانش محور ” دانسته می گردد.

Figure 5 شکل2-5: منابع سازمان در بستر زمان

تمامی این مسائل و وضوح تغییرات ایجاد شده در طریقه اقتصاد جهانی و توجه صنایع و شرکت های پیشرو، به حفظ جایگاه خود در بازار جهانی، باعث خلق مفهوم و دانشی جدید تحت عنوان مدیریت دانش شده می باشد. مدیریت دانش، علم ماندن و پیشرفت کردن در عصر جدید می باشد و مسلح نشدن به آن به مثابه عدم بهره گیری از ماشین آلات کشاورزی و بهره گیری از گاوآهن در قرن بیستم می باشد.

مدیریت دانش فرآیندی می باشد که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می‏پردازد. (نوناکا و تاکوچی، 1995).

طبق تعریفی دیگر از سوان(1999)، مدیریت دانش، فرآیند یا فعالیت ایجاد،‌ به دست آوردن،‌ تسخیر،‌ تسهیم و به­کار بردن دانش،‌ هر جایی که وجود داشته باشد، برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمان‌هاست.

مدیریت دانش از دیدگاه هالی گریل توانایی کسب، بایگانی و دسترسی مطلوب به دانش منتخب و توانایی تصمیم گیری از طرف کارکنان و مدیران برای رفتار های فردی و گروهی به شمار می رود. (برگرن،1386)

با در نظر داشتن تمامی موارد مطرح شده، به عبارت بسیار ساده مدیریت دانش را می‏توان به عنوان فرآیند بهینه‏سازی کاربرد سرمایه فکری به مقصود دستیابی به اهداف سازمانی دانست. در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل پرسنل، سیستم ها، بانک های اطلاعاتی، مستندات روی میزها و پرونده های بایگانی جمع آوری می گردد. تمام دانش جمع آوری شـــــده در ساختارهای مناسبی دسته بندی می شوند. این دانش به سرعت و به راه­های مختلف بین آنهایی که در سازمان به آن نیاز دارند قابل توزیع می باشد. دانش مناسب و صحیح نزد افراد یا سیستم مناسب و در زمان مناسب قرار می گیرد.

در شرکت های جدید، با ابتکار مدیریت دانش، مفهوم سرمایه گسترش پیدا نمود تا سرمایه­های فکری و تاثیراتش بر رفتار افراد و سازمان را نیز در بر گیرد. .(برگرن،1386)

اجرای مدیریت دانش در سازمان منجر می گردد دانش تولید شده توسط افراد برای همیشه در سازمان باقی بماند و در نتیجه ی خروج کارکنان از سازمان، دانش تولیده شده – با در نظر داشتن هزینه ای که سازمان صرف تولید آن کرده می باشد – از سازمان خارج نمی گردد. هدف مدیریت دانش شناسایی، جمع آوری، دسته بندی و سازماندهی، ذخیره، اشتراک، اشاعه و در دسترس قرار دادن دانش در سطح سازمان می باشد.

در سازمان هایی که به شکل سنتی اداره می شوند دانش از بالا به پایین در طول خطوط سازمانی در جریان می باشد. در این صورت دانش به ندرت در زمان درست و در جایی که بیشترین نیاز به آن هست، قابل دسترس می باشد. اما در سازمان های دانش محور که به اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته اند، دانش در کل سازمان جاریست و هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب می تواند از آن در جهت انجام وظایف خود بهره گیری کند.

تقاضا برای دانش به ‌نوبه‌ی خود به تقاضا برای افزایش ذخیره‌ی دانش و توزیع آن منجر می گردد. مدیریت دانش، مجموعه‌ای از فرایندها برای فهم و به‌کارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان می باشد. مدیریت دانش، رویکردی ساخت‌یافته می باشد که رویه‌هایی را برای شناسایی، ارزیابی و سازماندهی، ذخیره و به‌کارگیری دانش به‌مقصود تامین نیازها و اهداف سازمان مستقر می‌سازد. پس، مدیریت دانش فرایند تسهیل فعالیت­های مرتبط با داش نظیر خلق، کسب، تغییر شکل و بهره گیری از آن می باشد (بات، 2000).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای