دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

طیف داده ها در میان دو بردار

اگرچه واژه­های اطلاعات و دانش اغلب به صورت مترادف به کار می­طریقه، اما با این حال، یک تفاوت عیان بین آن دو هست. اطلاعات زاویه دید جدیدی را برای مطالعه وقایع و اشیاء فراهم می آورد (نوناکا و تاکوچی، 1995). پیتر دراکر[1] به عنوان یکی از نویسندگان معروف متون مدیریتی، یادآورد شده می باشد که اطلاعات یعنی “داده های مربوط و هدف دار”. به تعبیری دیگر، از نظر او داده ها به تنهایی “مربوط” و “هدف دار” نیستند. داونپرت و پروساک اطلاعات را نوعی “پیام” به شمار می­آورند و عقیده دارند که اطلاعات نیز مشابه تمام پیام ها، از یک فرستنده ارسال شده و به وسیله یک گیرنده دریافت می گردد. دریافت اطلاعات در این تعریف به این معناست که درک گیرنده نسبت به مسائل تغییر کند و داوری ها و رفتار­های او دگرگون گردد. اطلاعات بر خلاف داده‌ها، معنی­دار هستند. اطلاعات نه تنها دارای قابلیت تاثیر‌گذاری بر گیرنده هستند، بلکه خود نیز شکل خاصی دارند و برای هدف خاصی سازمان می یابند. (داونپرت و پروساک،1998)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات، داده هایی در یک زمینه خاص هستند. اطلاعات، مجموعه ای از داده ها، توصیفات و تفاسیر مرتبط و دیگر موضوعات مربوط به متن با در نظر داشتن اهداف، رویدادها یا فرایند­های ویژه می باشد (برگرن،1386).

هر چند بعضی از متفکران و تئوری­پردازن بزرگی زیرا پیتر دراکر، دو مفهوم اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد دانش محور را به گونه مترادف به کار برده اند، اما در ادبیات فعلی مدیریت دانش، بر تفاوت این دو مفهوم تاکید می­گردد. از دیدگاه تئوری­پردازان مدیرت دانش، دانش و اطلاعات تفاوت اساسی با هم دارند. داونپرت و پروساک بر این نکته تاکید می کنند که داده ها، اطلاعات و دانش، مفاهیمی نیستند که بتوان آن ها را به جای هم مورد بهره گیری قرار داد.

نوناکا معتقد می باشد اطلاعات زمانی به دانش تبدیل می گردد که توسط اشخاص تفسیر گردیده، با عقاید و تعهدات آنها آمیخته شده و به آن مفهوم داده گردد. سی. بروکز بین دانش و اطلاعات به یک نسبت تجربی معتقد می باشد. او می گوید اطلاعات به دانش افراد می افزاید. ساختمان اصلی دانش با ورود اطلاعات تغییر می یابد و سرانجام یک ساختار جدید دانش به دست می آید. (فرگوسن و وکرت، 1385)

آخرین جزء هرم دانش، دانش می باشد. دانش، نه داده می باشد و نه اطلاعات؛ هرچند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوتند(داونپرت و پروساک،1998). دلیل ارزشمندتر دانستن دانش، عملی تر بودن آن در مقایسه با داده ها و اطلاعات می باشد(داونپرت و پروساک،1998).

تعریف دقیق دانش به دلیل ماهیت مبهم و غیرملموس آن دشوار می باشد. آن چیز که برای فردی دانش تعبیر می گردد، ممکن می باشد برای فرد دیگری اطلاعات باشد. طبق تعریف داونپورت و پراساک (1998) «دانش به معنای جریان پیچیده‌ای از تجربیات ساخت یافته، ارزشها، اطلاعات زمینه‌ای و بینش کارشناسی می باشد که چارچوبی را برای ارزش‌یابی و تلفیق تجارب و اطلاعات جدید فراهم می کند که از تفکر افراد نشأت می‌گیرد».

زمانی که شخص اندازه زیادی دانش در مورد چیزی دارد، تخصص او به صورت ذاتی او را قادر می‌سازد تا جواب مسائل را سریع­تر از فردی که حوزه تخصص او در زمینه دیگری می باشد، پیدا کند (Stover,2004). همچنین پژوهشگران، دانش را به عنوان قدرتی برای اقدام و تصمیم گیری تعریف می‌کنند. (Hicks et al, 2007)

دانش در سازمان­ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه­های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می گردد. این تعریف بیانگر آن می باشد که دانش ساده و روشن نیست و در نهایت ابهامی و شهودی می باشد. لذا به راحتی نمی توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به صورت منطقی عرضه نمود.(داونپرت و پروساک،1998)

همانطور که داونپورت و پروساک می گویند: دانش در فرایند مدیریت دانش از طریق ذهن­هایی که آن را به کار می­گیرند، به وجود می­آید. دانش کارکنان شامل شایستگی­ها، مهارت­ها، استعداد، افکار، خلاقیت، تعهدات، انگیزه ها و نوآوری­های آنهاست. دانش در ارتباط با این مسئله می باشد که افراد چقدرکارشان را خوب انجام می‌دهند، چگونه با مشتری ارتباط مستقر می­کنند و طرق مختلف را برای انجام کار با بالاترین کیفیت به کار می‌برند. البته در این شکی نیست که فرایند مدیریت دانش متاثر از جنبش کیفیت جامع و استراتژی­هایی می باشد که برای بهبود اقتصاد به کار برده می­گردد.

توانایی خلق دانش و آموختن از آن می­تواند تبدیل به یک مزیت رقابتی گردد زیرا دانش تعاملی که امروزه توسعه داده شده می باشد، هسته دانش آینده خواهد بود. (McAdam et al,2007)

[1] Peter Drucker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای